Nowy Sącz z dofinansowaniem do remontu ul. Matejki

Prezydent Ludomir Handzel podpisał z wojewodą małopolskim Krzysztofem Klęczarem umowę na dofinansowanie remontu ul. Matejki. Mowa o kwocie ponad 1,5 mln zł.

Nowy Sącz z dofinansowaniem do remontu ul. Matejki

Spotkanie z wojewodą odbyło się w nowosądeckim ratuszu i wzięli w nim udział samorządowcy z południowej Małopolski (z powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego).

“Spotykamy się w terenie, by pokazać, jak ważny jest dla nas samorząd i jak ważnym partnerem są dla nas samorządowcy. Z tego naboru ponad 300 mln zł trafia do Polski lokalnej” - podkreślił Krzysztof Klęczar.

Prezydent Ludomir Handzel podziękował wojewodzie za jego obecność w Nowym Sączu, wyraził również zadowolenie z rządowych obietnic dalszego wspierania lokalnych samorządów.

“Wiele inwestycji jeszcze przed nami” - zaznaczył.

Dofinansowanie remontu ul. Matejki pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Całkowita kwota wynosi 1 512 534,00 zł, co stanowi 50 procent oszacowanej wartości zadania. Przebudowa obejmie odcinek 750 mb - od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Lwowską. Planowany termin zakończenia zadania to 31 sierpnia 2024 roku.

Zakres prac na ul. Matejki:

Przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudową.

Przebudowa istniejącego obustronnego krawężnika.

Przebudowa chodnika.

Przebudowa oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia LED.

Montaż latarni doświetlających przejścia dla pieszych.

Przebudowa sygnalizacji świetlnej (montaż nowych masztów sygnalizacyjnych, sygnalizatorów, uzupełnienie kanalizacji kablowej, montaż masztu wysięgnikowego, zmiana programu działania sygnalizacji świetlnej i sterownika sygnalizacji świetlnej).

Montaż aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować