Nowy Sącz: Zmiany w organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu w okresie od 31 października do 2 listopada.

Nowy Sącz: Zmiany w organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych


Zmiany zaplanowano w okolicach nowosądeckich cmentarzy zlokalizowanych w ciągu ulic: św. Heleny, Węgierskiej, Nawojowskiej, Rejtana, Husarskiej i Lwowskiej.


Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmują:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez ograniczenie prędkości pojazdów do 30km/h
  • ostrzeżenie kierowców o wzmożonym ruchu pieszych poprzez zamontowanie stosownych tablic informacyjnych
  • zapewnienie poprawy przejezdności oraz płynności ruchu pieszych poprzez zamontowanie znaków drogowych B-36 „zakaz zatrzymywania się”
  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. M. Dąbrowskiej od ul. Nawojowskiej do ul. B. Prusa


Pozostałe oznakowanie bez zmian.


Prosimy o zastosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować