Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

O kulturze, inwestycjach i wsparciu dla poszkodowanych gmin na XLI zdalnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

O kulturze, inwestycjach i wsparciu dla poszkodowanych gmin na XLI zdalnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

Organizacja tegorocznych Dożynek Województwa Małopolskiego przez gminę Tarnów, wsparcie finansowe dla gmin w ramach konkursów m.in. Małopolska Wieś 2021, Małopolska Pamięta oraz Małopolska Deszczówka, a także organizacja najbliższej edycji Małopolskiego Festiwalu Smaku przez gminy Tuchów, Miechów i Krynica-Zdrój – o tym zdecydowali radni podczas XLI zdalnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Na początku dzisiejszej sesji radni województwa uczcili minutą ciszy pamięć Wojciecha Grzeszka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.


Dożynki Województwa Małopolskiego

Tegoroczne Dożynki Województwa Małopolskiego zorganizuje gmina Tarnów. Na realizację tego zadania samorząd województwa przeznaczył łącznie 160 tys. zł.Małopolski Festiwal Smaku

Małopolski Festiwal Smaku jest jedną z najstarszych polskich imprez promujących unikatowe dziedzictwo kulinarne regionu, produkty regionalne, tradycyjne, lokalne i ekologiczne. W tym roku we wspólną organizację wydarzenia zaangażuje się gmina Tuchów, Miechów i Krynica-Zdrój. Na realizację tego zadania gmina Tuchów oraz gmina Miechów otrzymają dotację w wysokości 160 tys. zł, natomiast gmina Krynica-Zdrój dotację w wysokości 240 tys. zł.


Wsparcie dla poszkodowanych gmin

Radni zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Gminy Chełmiec i Gminy Korzenna na odbudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w związku z nawałnicami które dotknęły te dwie gminy. Gmina Chełmiec otrzyma wsparcie wysokości 300 tys. zł, natomiast gmina Korzenna otrzyma 200 tys. zł.


Małopolskie tężnie solankowe

Radni województwa podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia 2,5 mln zł na budowę ogólnodostępnych i nieodpłatnych tężni solankowych, wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną na terenie całego województwa. W tym roku wsparcie otrzymają m.in. gminy Alwernia, Bobowa, Dąbrowa Tarnowska, Iwkowa, Libiąż, Korzenna, Skrzyszów, Stary Sącz, Sułoszowa, Szczucin, Szerzyny, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Zakliczyn oraz miasto Gorlice, Nowy Sącz i Tarnów.


Wsparcie dla gmin uczestniczących w programie „Małopolska deszczówka”

Podczas dzisiejszej sesji radni województwa przyjęli uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi - „Małopolska deszczówka”. Wsparcie otrzymają gminy: Budzów, Rzepiennika Strzyżewski, Żabno i Kraków, na łączną kwotę blisko 70 tys. zł.


Małopolska Wieś 2021

Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021”.


Głównym celem konkursu było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Konkurs organizowany był w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś oraz Małopolska Wieś w Sieci.


Łączna wysokość pomocy finansowej dla Laureatów Konkursu w tym roku wyniosła aż 480 tys. zł. Wyróżnione sołectwa będą mogły zadbać o atrakcyjność swoich małych ojczyzn, poprzez podniesienie poziomu estetycznego, działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego.


Małopolska Pamięta

Blisko 400 tys. zł trafi do jednostek samorządu terytorialnego ratujących lokalne miejsca pamięci narodowej i martyrologii. Dzięki wsparciu finansowemu możliwe będzie przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 40 obiektów znajdujących się na terenie Małopolski.


Małopolskie OSP 2021

Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich oraz na zapewnienie gotowości bojowej w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021.


Łącznie na realizację prac budowalno-remontowych samorząd województwa przeznaczy ponad 2,1 mln zł, wsparcie otrzyma 50 gmin. Natomiast na zapewnienie gotowości bojowej województwo przeznaczy 1,5 mln zł, a środki te trafią do 50 gmin z terenu województwa.


54. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

Województwo Małopolskie będąc mecenasem kultury i dziedzictwa regionalnego podejmuje szereg inicjatyw związanych ze wspieraniem atrakcyjnych dla współczesnego odbiorcy sposobów upowszechniania i prezentowania kultury, które rozwijają i promują małopolską kulturę. Jednym z takich wydarzeń jest Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Na realizację tegorocznej 54. edycji samorząd województwa przeznaczy 200 tys. zł.


Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju jest wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla dziedzictwa muzycznego i artystycznego Małopolski. To jedno z najbardziej popularnych i cenionych przez publiczność cyklicznych wydarzeń festiwalowych w Małopolsce - zaznacza marszałek Witold Kozłowski.


Kolejne środki na budowę trasy VeloSkawa

800 tys. zł otrzyma Miasto i Gmina Wadowice na modernizację istniejącego szlaku pieszorowerowego w ciągu trasy VeloSkawa na odcinku Wadowice – Jaroszowice (Zbywaczówka).
Inwestycja prowadzi przez atrakcyjne miejsca doliny rzeki Skawy m.in. w pobliżu zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Wybudowanie fragmentu trasy VeloSkawa i docelowe połączenie jej z Wiślaną Trasą Rowerową otworzy możliwość wycieczki rowerowej znad zbiornika Świnna Poręba przez Wadowice w kierunku Krakowa.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować