Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

O podsumowaniu mijającego roku akademickiego, rekrutacji, strategii i inwestycjach w PWSZ

O podsumowaniu mijającego roku akademickiego, rekrutacji, strategii i inwestycjach w PWSZ

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej władze uczelni poruszyły kilka istotnych kwestii dotyczących działalności uczelni na przestrzeni ostatnich lat i obecnie.

Wśród tematów było:

  • podsumowanie mijającego roku akademickiego,
  • rekrutacja na 24. rok akademicki,
  • przygotowywane zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym,
  • podsumowanie Strategii rozwoju PWSZ na lata 2014-2020 oraz przedstawienie założeń Strategii rozwoju Uczelni na lata 2021 – 2027,
  • nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Uczelnię w ostatnich tygodniach.


Rektor Mariusz Cygnar opowiedział o prowadzonych i planowanych inwestycjach. Na chwilę obecna trwa budowa budynku Instytutu Ekonomicznego. Kilka dni temu został również wyłoniony wykonawca kolejnego przedsięwzięcia tj. rozbudowy Domu Studenta. Na to zadanie PWSZ otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa w kwocie 1 850 000 zł. Do końca roku mają zakończyć się prace budowlane.


Uczelnia przygotowuje się także do przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu techniczno-budowanego dotyczącego budowy Instytutu Pedagogicznego, która jest planowana na I kwartał 2022 roku. Do Ministerstwa został już złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 8,5 mln zł, zaś uczelnia z własnych środków przeznaczy na ten cel około 3 mln zł.


Planowana jest też taka inwestycja dla Instytutu Technicznego. Pozostaje tylko kwestia pozyskania odpowiednich gruntów, żeby można było poszerzyć Instytut o nowe sale dydaktyczne i laboratoryjne. Przed nowym rokiem akademickim będą przygotowywane 3 nowe laboratoria do uruchomienia, na potrzeby kierunku mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyka. Poszerzane są też laboratoria w Instytucie Zdrowia i Instytucie Pedagogicznym – mówi rektor Mariusz Cygnar.


Prorektor ds. studenckich i kształcenia Halina Potok opowiedziała o procesie kształcenia na przestrzeni ostatniego roku, komisjach, które przeszła uczelnia oraz ofercie kształcenia od nowego roku akademickiego.Nauka na wszystkich kierunkach studiów przebiegała zgodnie z organizacją roku akademickiego. W tym roku dyrektorzy instytutów nie wnioskowali o wydłużenie zajęć dydaktycznych, które odbywały się w terminie, a obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania egzaminów dyplomowych. System zdalnego kształcenia zdominował formę prowadzenia zajęć. W trakcie sesji egzaminacyjnej część zaliczeń i egzaminów odbywała się stacjonarnie. Egzaminy dyplomowe odbywają się stacjonarnie na uczelni. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku akademickim to kształcenie zdalnie będzie tylko opcją do wyboru a nie koniecznością - mówiła prorektor.


W obecnym roku w uczelni 4-krotnie gościła Polska Komisja Akredytacyjna, która sprawdza i analizuje jakość kształcenia w ramach poszczególnych kierunków studiów. Wszystkie akredytowane kierunki uzyskały akredytacje na kolejne 6 lat.


Akredytowanymi kierunkami w Instytucie Technicznym była mechatronika studia I i II stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji studia I i II stopnia, Instytut Zdrowia - pielęgniarstwo studia I II stopnia, Instytut Kultury Fizycznej – Wychowanie Fizyczne. W poprzednim roku akademickim akredytacje przeszła także informatyka w Instytucie Technicznym.


Uczelnia złożyła również aplikację do MEiN o wprowadzenie nowych kierunków w ramach II stopnia w Instytucie Języków Obcych i Instytucie Pedagogicznym.


Otrzymaliśmy informację z Polskiej Komisji Akredytacyjnej, że kierunek o który aplikowaliśmy tj. „Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów” uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Teraz czekamy na decyzje Ministra w tym zakresie - dodaje prorektor Halina Potok.


Obecnie trwa proces rekrutacji na studia, który potrwa do 29 lipca do godziny 12. Oferta obejmuje 18 kierunków studiów I stopnia, m.in. Public Relations i Reklama, Filologia Niemiecka i Filologia Wschodniosłowiańska, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Transport i Logistyka. Jest też oferta 3 kierunków studiów II stopnia na które rekrutacja prowadzona będzie w styczniu i lutym i dwa jednolite kierunki studiów magisterskich w Instytucie Pedagogicznym i Instytucie Fizycznym. Ogłoszenie wyników 2 sierpnia. Od 2-6 sierpnia kandydaci którzy złożyli aplikacje w systemie informatycznym muszą potwierdzić chęć studiowania na uczelni. 9 sierpnia nastąpi ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Na tym zakończy się I etap rekrutacji ustawowej.


Z kolei prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy dr Marek Reichel powiedział jak realizowano strategie w latach 2014-2020 i o tej która jest budowana w ramach w latach 2021-2027.Stara strategia rozwoju uczelni skończyła się w 2020 roku, a nowa jest na etapie finalnego tworzenia. W latach 2014-2020 udało się zrealizować wszystkie zamierzenia prócz jednego wynikającego z faktu, że zmieniała się w trakcie jej wdrażania sfera edukacyjna. Mowa o przejściu uczelni zawodowej na pełny profil akademicki co zostało nieco utrudnione i przesuwa się to na kolejną strategie - powiedział prorektor Marek Reichel.


Cele strategiczne PWSZ na lata 2021-2027:
  • kształcenie studentów i dbałość o dobrą ofertę edukacyjną dla studentów aby absolwenci uczelni byli rozpoznawani na rynku pracy i przyjmowani do pracy,
  • miejsce uczelni dla instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego - uczelnia chce być zauważalna i pomocna dla parterów,
  • dbałość o kadrę naukowo-dydaktyczną i rozwój bazy materialnej,
  • uczelnia będzie się starała zrobić wszystko, żeby dojść do momentu aby uzyskać pełne uprawnienia akademickie.

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować