Pogoda - Sądeckie.pl

16

Dzisiaj jest: 16. 10. 2021 Do końca roku: 76 dni
Jakość Powietrza:

Od 1 lipca obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje będzie można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej dzisiaj Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.


Z problemem smogu w Polsce zmagamy się od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest spowodowane głównie tzw. niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Miliony budynków jednorodzinnych mają przestarzałe i mało sprawne kotły na węgiel i drewno, tzw. kopciuchy, emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70% domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplona – mówiła na dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.


Dlatego bardzo zależy nam, by stworzyć jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza. I temu służyć ma właśnie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, którą uruchamiamy dzisiaj pod adresem zone.gunb.gov.pl. To narzędzie do składania deklaracji źródeł niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw – dla wszystkich obywateli-właścicieli nieruchomości i zarządców administrujących budynkiem. Baza będzie docelowo kompleksowym i rzetelnym zbiorem danych o źródłach ogrzewania stosowanych w naszych domach i budynkach. Zebranie tych wszystkich informacji w jednym miejscu pozwoli nam na podjęcie skutecznych działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju - dodała.


W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad stworzeniem kompleksowego rozwiązania wspierającego walkę ze smogiem, czyli Zintegrowanego Systemu Ograniczana Niskiej Emisji ZONE. Dzisiaj uruchamiamy pierwszy mechanizm systemu do składania deklaracji o źródle niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw, co inicjuje powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – mówiła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest kluczowym narzędziem w walce z niską emisją w Polsce. Do tej pory opieraliśmy się na modelach statystycznych. Tymczasem posiadamy wiedzę na temat tego, jakie samochody jeżdżą po naszych ulicach w ramach CEPiKu i taką samą wiedzę powinniśmy posiadać na temat źródeł ogrzewania. Dzięki temu możemy w jeszcze bardziej efektywny sposób adresować pomoc związaną z wymianą kotłów pozaklasowych – podkreślił pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza Bartłomiej Orzeł.


Składanie deklaracji

W formularzu wpiszemy podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.


Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadasz profil zaufany albo e-dowód.


Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.


O CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) realizowanego przez nowy zespół w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Projekt rozłożony jest na kilka lat – do sierpnia 2023 r.


Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, m.in. zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzację budynku, wpis do rejestru uprawnionych. Dzięki e-usługom obywatele będą efektywniej zarządzać wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie.


E-usługi ZONE zaprojektowane będą w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji.


Link do CEEB.


Źródło: MRPiT

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować