Uwaga! Od 26 października ograniczenie przejezdności ul. Józefa Marka w Limanowej

Uwaga! Od 26 października ograniczenie przejezdności ul. Józefa Marka w Limanowej

W związku z prowadzonymi robotami kompleksowej przebudowy odcinka drogi powiatowej Limanowa – Kamienica  – ul. J. Marka  na odcinku od Rynku do ronda k/Sądu Rejonowego planowane jest z dniem 26 października br. (tj. od poniedziałku) wprowadzenie zamknięcia odcinka ulicy – od Rynku do wysokości wjazdu do Starostwa Powiatowego wraz z zamknięciem wjazdu z ul. Krótkiej.

 

Na czas prowadzenia robót w kierunku Kamienicy od strony Rynku, będzie wyznaczony objazd drogą krajową nr 28 w kierunku Nowego Sącza – ul. Kościuszki i dalej ul. Zygmunta Augusta aż do ronda k/ ZUS – skrzyżowania w kierunku Kamienicy.

 

Dla wjeżdżających w ul. J. Marka  od strony ZUS objazd do drogi krajowej nr 28  w kierunku Rynku, będzie wyznaczony od ronda k/Sądu  – ul. Ks. Łazarskiego i dalej ul. Mordarskiego. Będzie możliwy tylko dojazd do wysokości wjazdu do Starostwa Powiatowego.

 

Ponadto w ul. Krótkiej dojazdowej do ul. J. Marka, będzie wprowadzony zakaz ruchu od strony ul. Kościuszki, który nie będzie dotyczył mieszkańców ulicy oraz właścicieli sklepów. Zamknięcie ulicy (wjazdu do ul. J. Marka) związane jest z przebudową na skrzyżowaniu kanalizacji opadowej w ulicy oraz sieci wodociągowej jak i gazowej.  Przebudowa skrzyżowania z ul. Krótką, będzie także wiązała się z wykonaniem przejścia dla pieszych.

 

Obecnie na ukończeniu są roboty wymiany awaryjnej, przestarzałej sieci wodociągowej przez Wodociągu Miejskie. Planowane odcinkowe zamknięcie ulicy podyktowane jest dalszą wymianą, przebudową: sieci gazowej, sieci energetycznej i oświetleniowej oraz wykonaniem kanalizacji opadowej w ulicy, co będzie wymagało naruszenia jezdni. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, wykonanie niniejszych prac planowane jest do końca października br., tak aby z początkiem listopada br. przystąpić do wykonywania robót drogowych.

 

Na czas prowadzenia ww. robót, pieszym zapewniona będzie możliwość przemieszczania się lewostronnym chodnikiem (od strony Starostwa).

 

Wykonawcy inwestycji, zostali zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót, a także umożliwienia dostępu do pobliskich sklepów. Pomimo, że umowny termin wykonania zadania jest oznaczony do 15 grudnia br., odcinkowe zamykanie części ulicy powinno usprawnić i przyspieszyć realizację koniecznych robót.

 

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować