Od 4 czerwca wraca możliwość organizacji koncertów oraz spotkań i wydarzeń bibliotecznych. Będą też kolejne ułatwienia dla organizatorów wydarzeń sportowych

Od 4 czerwca 2021 r. będzie możliwie wznowienie działalności zespołów muzycznych z udziałem publiczności na otwartym powietrzu. Rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza możliwość prowadzenia działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w całym zakresie ujętym w PKD w dziale 90.0 (dotyczy to również organizacji koncertów w pomieszczeniach zamkniętych i w plenerze).

Od 4 czerwca wraca możliwość organizacji koncertów oraz spotkań i wydarzeń bibliotecznych. Będą też kolejne ułatwienia dla organizatorów wydarzeń sportowych

Od dziś działalność polegającą na organizacji spotkań i wydarzeń w reżimie sanitarnym mogą też wznowić biblioteki publiczne i naukowe.


W wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi może brać udział więcej niż jedna grupa uczestników pod warunkiem zachowania odstępu czasowego między grupami. Do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19.


Zmiany w obszarze kultury

W obszarze kultury najważniejsza zmiana dotyczy zespołów muzycznych, które mogą wznowić działalność koncertową:


od 26 maja w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:
 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50% liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni)
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków


od 4 czerwca na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
 • udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19)
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków

Biblioteki publiczne i naukowe mogą ponownie organizować spotkania i wydarzenia w pomieszczeniach pod warunkiem:
 • udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,
 • zakrywania ust i nosa przez uczestników,
 • nie spożywania napojów lub posiłków.

Przypominamy, że od 21 maja działalność z udziałem publiczności wznowiły kina, teatry, opery, filharmonie. Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz instytucje kultury ponownie mogą prowadzić zajęcia edukacyjne i animacyjne w pomieszczeniach.


Zmiany w obszarze sportu

Zmiany w obszarze sportu precyzują regulacje dotyczące sytuacji, gdy w wydarzeniach, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym odbywającym się na otwartym powietrzu bierze udział więcej niż jedna grupa uczestników. Odstęp czasowy pomiędzy takimi grupami wynosi zgodnie z zapisami rozporządzenia 30 minut. Wydarzenia mogą być organizowane z limitem do 150 uczestników w grupie, a od 28 maja - do 250 osób. Ograniczenia dotyczące liczby uczestników stosuje się oddzielnie do każdej z grup. Do limitów tych nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19.


Podczas nadchodzących spotkań Reprezentacji Polski w piłce nożnej przeciwko:
 • reprezentacji Federacji Rosyjskiej, rozgrywanego 1 czerwca 2021 r. we Wrocławiu
 • reprezentacji Republiki Islandii, rozgrywanego 8 czerwca 2021 r. w Poznaniu
udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, zachowując co drugie miejsce wolne na widowni.


Pozostałe wydarzenia sportowe na otwartym powietrzu są organizowane z udostępnieniem nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni).


Nowe rozporządzenie wprowadza także możliwość prowadzenia szkoleń i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy. Wydarzenia mogą być organizowane z limitem do 150 uczestników w grupie, a od 28 maja - do 250 osób. Do limitów tych nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19.


Dodatkowo, rozporządzenie wprowadza zniesienie ograniczenia liczby udostępnianych pokoi hotelowych w stosunku do osób biorących udział – w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego – w Mistrzostwach Europy Seniorów w Sprincie Kajakowym i Parakajakarstwie w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 3 do 6 czerwca 2021 r. oraz w Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy World Para Athletics, które odbędą się w dniach od 1 do 5 czerwca 2021 r. Ograniczenie to nie dotyczy także akredytowanych dziennikarzy, osób z obsługi technicznej oraz osób wskazanych przez organizatorów tego wydarzenia.


Źródło: MKDNiS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować