Odwołanie małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar z dniem 27 grudnia 2023 r. – na wniosek generalnej konserwator zabytków, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożeny Żelazowskiej – odwołał ze stanowiska małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków dr. inż. arch. Piotra Turkiewicza.

Odwołanie małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków

Działania te zostały podjęte na podstawie art. 91 ust. 1a ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Do czasu powołania nowego małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków jego obowiązki wykonuje zastępca (zgodnie z zasadami funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie).

- Zgodnie z wnioskiem Generalnego Konserwatora Zabytków wczoraj nastąpiły zmiany personalne na stanowisku małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jak mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków wskazujący kandydata na to stanowisko. Zaznaczam, że wsłuchując się w głosy klientów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, dostrzegam potrzebę pogłębionej analizy funkcjonowania tej jednostki i wdrożenia usprawnień prowadzonych tam postępowań – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


Źródło: WM. Fot ilu.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować