Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu dla Marcina Janika – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

Podczas obrad LII sesji Rady Powiatu Gorlickiego Marcin Janik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska otrzymał „Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu”.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu dla Marcina Janika – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

Aktu wręczenia dokonali Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody Janusz Łakomiec oraz Grażyna Kurzawa, pełniącą funkcję Prezesa Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach, Wiceprezesa Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Nowym Sączu i Członka Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.


Dyrektor Marcin Janik od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Będąc Wiceprezesem Oddziału LOP Gorlice wraz z Zarządem działa na rzecz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej, a co za tym idzie kształtowaniem odpowiednich postaw i poglądów wobec otaczającego świata opartego na szacunku dla środowiska. Przez wieloaspektowe i interdyscyplinarne podejście młodzi mieszkańcy naszego powiatu uwrażliwiani są na problemy i zagrożenia środowiskowe, poznają ich przyczyny i skutki, uczą się metod ich rozwiązywania oraz odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, a także mobilizowani są do czynnego podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.


Gratuluję i dziękuję za dotychczasową pracę – mówiła, składając gratulacje Starosta Gorlicki Maria Gubała. – Jestem bardzo wdzięczna Panu Dyrektorowi, że dba o zrównoważony rozwój naszego regionu i skutecznie uświadamia nam wszystkim, że człowiek jest częścią natury, a natura jest częścią człowieka. Jego wiedza i zaangażowanie w działania proekologiczne są nieocenione, a praca i oddanie tej ważnej sprawie są inspirujące i godne uznania. Przy tak wspaniałych ludziach możemy być spokojni, że nasze dziedzictwo przyrodnicze jest w dobrych rękach, a nasza planeta lepiej chroniona.


Tylko utrzymanie naturalnej relacji da nam wszystkim szanse na długie i dobre życie, w zgodzie i poszanowaniu środowiska naturalnego – mówi Dyrektor Marcin Janik. - Czerpanie z naszego naturalnego bogactwa musi oznaczać głębokie poszanowanie natury, tym samym zachowanie piękna i wartości tego środowiska, które przekażemy przyszłym pokoleniom.


Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować