OSP Stróże z promesą na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

20 kwietnia br. w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia promes oraz decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych, a także przekazania samochodów ratowniczo gaśniczych, podczas którego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Klimatu i Środowiska, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazali, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego promesy ujęte w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych na rok 2022.

OSP Stróże z promesą na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Również Wójt Gminy Grybów wraz z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stróż z rąk Wojewody Małopolskiego odebrali promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 390tys. zł.


Dofinansowanie pojazdów zostało zaplanowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Środki własne jakie gmina przekaże na zakup nowego samochodu wynoszą 410 tys. zł


Źródło: Gm. Grybów fot. M. Książkiewicz

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować