OSP w Barcicach ma nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy

9 marca 2024 roku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Barcicach. Pojazd marki VOLVO w zabudowie marki Profis został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Województwa Małopolskiego oraz wsparciu Gminy Stary Sącz.

OSP w Barcicach ma nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarnych, straży pożarnej, kościoła oraz mieszkańcy Barcic i okolic. Pojazd został poświęcony przez księdza Grzegorza Srokę, a następnie przekazany przez Radną Wojewódzką Jadwigę Wójtowicz i Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka w ręce Prezesa OSP Barcice Romana Jopa. Pojazd jest wyposażony w nowoczesny sprzęt ratowniczy i gaśniczy, który zwiększy bezpieczeństwo i skuteczność działań strażaków ochotników. Pojazd będzie służył nie tylko jednostce OSP w Barcicach, ale również całej społeczności lokalnej.

Wiceprezes Zarządu OSP Barcice – druh Artur Janik wyraził wdzięczność, dla tych bez których nie było by tej uroczystości:

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w proces pozyskania niezwykle potrzebnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach. Dzięki hojności i zaangażowaniu wielu instytucji oraz osób prywatnych, możemy cieszyć się nowoczesnym samochodem strażackim, który znacząco wzmocni nasze możliwości działania na rzecz społeczności lokalnej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Marszałka Województwa Małopolskiego, Premiera Rządu oraz przede wszystkim Burmistrza Starego Sącza wraz z Radą Miejską za ich nieocenione wsparcie i pełne zrozumienie potrzeb naszej jednostki. To dzięki Państwa determinacji, zaangażowaniu i wrażliwości na potrzeby lokalnej społeczności możemy teraz lepiej chronić nasze wspólne dobro.

Nie możemy również zapomnieć o Państwu Zofii i Adamie Obrzud, których patronat nad realizacją tego zadania, odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego sukcesu. Ich zaangażowanie i poświęcenie sprawiły, że marzenie o nowoczesnym sprzęcie stało się rzeczywistością. Nowy samochód strażacki marki Volvo w zabudowie Profis to nie tylko symbol postępu technologicznego, ale przede wszystkim narzędzie, które umożliwi nam skuteczniejszą i szybszą interwencję w przypadku zagrożeń dla naszej społeczności. Jednakże pamiętajmy, że sprzęt to jedynie narzędzie, a prawdziwą siłą są ludzie, którzy gotowi są poświęcić się dla dobra innych. To właśnie Wasze zaangażowanie, odwaga jest najcenniejszym zasobem w naszej misji ochrony życia i mienia.

Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować