OSP w Paszynie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Druhowie z OSP w Paszynie otrzymali decyzję o włączeniu ich jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gratulował im m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

OSP w Paszynie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Gratuluję i dziękuję za codzienne zaangażowanie w ratowanie zdrowia, życia i mienia mieszkańców Sądecczyzny, a szczególnie gminy Chełmiec i Paszyna - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - W tym uroczystym dniu życzę wszystkim druhnom i druhom, aby działalność w strażackich szeregach była źródłem satysfakcji z pomagania innym. Niech święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece. Gratuluję prezesowi jednostki Wojciechowi Skrzypcowi tak licznej i świetnie przygotowanej kadry oraz drużyny młodzieżowej.


Starosta dodał, że władze Powiatu Nowosądeckiego zawsze wspierają finansowo strażaków ochotników i strażaków zawodowych. Zapewnił też o znacznym zwiększeniu kwoty pomocy w przyszłym roku.


Stosowne dokumenty dotyczące włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przekazał wójtowi gminy Chełmiec Bernardowi Stawiarskiemu i szefowi paszyńskiej jednostki Wojciechowi Skrzypcowi st. bryg. Paweł Motyka - zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu i jednocześnie prezes powiatowych struktur OSP.


W uroczystości wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, radna powiatowa Joanna Stawiarska, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, przewodniczący Rady Gminy Chełmiec Wiesław Szołdrowski, radni gminni, st. bryg. Paweł Motyka - zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu oraz proboszcz parafii w Paszynie ks. Krzysztof Smoroński. Na placu przed remizą zaprezentowali się druhny i druhowie z OSP w Paszynie pod przewodnictwem prezesa jednostki Wojciecha Skrzypca.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować