Pogoda Nowy Sącz

29

Dzisiaj jest: 29. 09. 2023 Dni od początku roku: 271 Dni do końca roku: 93
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Osuwisko w Jurkowie ustabilizowane

Osuwisko w Jurkowie ustabilizowane

Dzisiaj w obecności Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Marka Urbańskiego -Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Czesława Kawalca – Członka Zarządu Powiatu, Józefa Pietrzaka – Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego oraz Jana Puchały Radnego Powiatowego oraz przedstawicieli wykonawcy: Firmy REMOST Spółka z o.o. z Dębicy i inspektora nadzoru Grzegorza Gurgul dokonano odbioru wykonanej stabilizacji osuwiska i odcinkowej odbudowy drogi w obszarze osuwiska w m. Jurków w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień pn:„Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków”

Zakres zadania obejmował 40 m-wy odcinek drogi powiatowej. Zakres wykonanej stabilizacji zaistniałego osuwiska w pasie drogowym obejmował zabezpieczenie drogi w obszarze osuwiska palisadą żelbetową z pali żelbetowych wierconych DFF o średnicy 60 cm w rozstawie co 1 m wzdłuż drogi połączoną żelbetowym oczepem z pionową ścianą żelbetową o wysokości 2,7 mb zapobiegającą przesuwaniu się gruntu pomiędzy palami, dodatkowo zastosowano ukośnie kotwy gruntowe , oraz dla zachowania bezpieczeństwa zamontowano na konstrukcji żelbetowej bariery zabezpieczając. Drugim etap realizacji zadania była odbudowa zniszczonego odcinka drogi poprzez wykonanie pełnej konstrukcji korpusu drogowego tj. podbudowy drogi, nawierzchni bitumicznej, odwodnienia liniowego oraz oznakowania drogowego .


Wykonanie przedmiotowego zadania przyczyniło się do przywrócenia ruchu na całej szerokości drogi powiatowej relacji Mszana Górna-Podłopień do poprzedniego jej biegu a tym samym poprawy warunków bezpieczeństwa w przejezdności, likwidacji dotychczasowego utrudnienia w ruchu na wzniesieniu drogi jakim był wprowadzony ruch wahadłowy.


Koszt realizacji zadania wyniósł :1.558.894,02 zł. brutto.


Wykonanie tego zadania było możliwe dzięki pozyskanej przez Powiat Limanowski 80% dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi . Pozostały udział finansowy w realizacji zadania stanowiły środki własne Powiatu.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować