Pogoda - Sądeckie.pl

17

Dzisiaj jest: 17. 05. 2022 Do końca roku: 228 dni
Jakość Powietrza:

PGNiG przypomina: złożenie oświadczenia do 15 marca pozwoli korzystać z niższych cen gazu

PGNiG przypomina: złożenie oświadczenia do 15 marca pozwoli korzystać z niższych cen gazu

Dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, podmioty takie jak domy dziecka, szpitale, szkoły, przedszkola i żłobki oraz inni uprawnieni odbiorcy społecznie wrażliwi mogą wystąpić o objęcie ochroną taryfową.

Odbiorcy, którzy zrobią to w terminie do 15 marca 2022 roku będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia tego roku. Dotychczas do PGNiG Obrót Detaliczny wpłynęło ponad 43 tysiące oświadczeń on-line o ochronę taryfową.


Złożenie oświadczenia po 15 marca 2022 roku spowoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny.


Najprostszą możliwością składania oświadczeń jest narzędzie on-line, dostępne dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny, pod adresem: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.


Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać między innymi tacy odbiorcy społecznie wrażliwi jak:

 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ∙ centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • oraz inne podmioty wymienione w Ustawie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf


Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony taryfowej, dostępne są pod adresem: https://pgnig.pl/ochrona taryfowa. 


Źródło: Materiały nadesłane do redakcji - PGNiG

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować