Pogoda - Sądeckie.pl7

Dzisiaj jest: 07. 05. 2021
Do końca roku: 238 dni
Jakość Powietrza

Pierwsza sesja online w Starostwie

Pierwsza sesja online w Starostwie

Wczoraj w Starostwie odbyła się pierwsza sesja w formie wideokonferencji.

 

Radni łączyli się z przewodniczącym Romanem Potońcem i starostą nowosądeckim Markiem Kwiatkowskim online, korzystając z tabletów. Przed sesją odbyły się także spotkania w komisjach, również na zasadzie wideokonferencji.

 

W trakcie sesji starosta poinformował radnych m.in. o zakończeniu prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. Jest już prawomocne pozwolenie na budowę. Kosztorysowa wartość robót budowlanych wynosi ponad 14 mln zł.

 

Równocześnie Powiat przystąpił do realizacji kolejnej inwestycji tj. przebudowy boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju. Wykonawcą robót jest firma BUD-MAT z Krynicy. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 284 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót to 14 lipca br.

 

Władze Powiatu złożyły też do Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”. Polega on na wykonaniu modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku oraz części budynku warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie, w celu uzyskania efektu głębokiej termomodernizacji. Wartość projektu to ponad 1,18 mln zł, a możliwość dofinansowania 60%. 

 

W połowie kwietnia zostały złożone także dwa projekty w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”. Dotyczą one przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju oraz przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.

 

Podczas sesji, starosta poinformował również o zakończonych i trwających remontach prowadzonych na drogach powiatowych, a także o ilości zakupionych maseczek, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych m.in. dla Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju, Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, strażaków i policjantów. Podziękował też za pracę wszystkim służbom.

 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Naprawczego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu i podjęli uchwałę o zmianach w statucie SPR oraz w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy na ul. Św. Floriana 23 i rozwiązania Zespołu, w związku z brakiem naboru w latach 2018-2019.

 

Głosowano także nad przyznaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

 

Źródło: SPNS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować