Pogoda Nowy Sącz

5

Dzisiaj jest: 05. 12. 2023 Dni od początku roku: 338 Dni do końca roku: 26
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Podpisano umowę na badania geotechniczne i ekspertyzę osuwiska w Kasinie Wielkiej

GDDKiA zleciła firmie PKN Projekt wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie ekspertyzy osuwiska, które spowodowało zamknięcie odcinka DK28 w Kasinie Wielkiej. Badania mają się zakończyć pod koniec listopada i kosztować 543 tysiące zł.

Podpisano umowę na badania geotechniczne i ekspertyzę osuwiska w Kasinie Wielkiej

Badania osuwiska będą polegały na trzech etapach: badaniach geofizycznych, wierceniach rdzeniowych i sondowaniu statycznym. Badania geofizyczne będą wykorzystywać tomografię elektrooporową (ERT) i metodę sejsmiczną (MASW lub SRT) do zlokalizowania płaszczyzny poślizgu, czyli granicy między przesuwanym gruntem a podłożem. Na podstawie tych badań zostanie zaplanowana głębokość wierceń rdzeniowych, które mają na celu pobranie próbek gruntu z całego przekroju osuwiska. Próbki te będą najwyższej jakości (kategoria A1) i pozwolą na dokładną analizę właściwości gruntu. Sondowanie statyczne (CPTU) będzie służyć do pomiaru oporu gruntu, który jest wskaźnikiem jego nośności i stabilności.


Zleceniodawca zlecił wykonawcy przeprowadzenie badań geologicznych i geotechnicznych w celu oceny stanu drogi krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej, która została zamknięta z powodu osuwiska. Wykonawca sporządził ekspertyzę, w której przedstawił wyniki badań, opisał przyczyny i skutki osuwiska oraz zaproponował możliwe rozwiązania stabilizujące zbocze i umożliwiające remont i ponowne otwarcie drogi.


Droga krajowa nr 28 w Kasinie Wielkiej uległa uszkodzeniu 29 maja, kiedy na jej powierzchni pojawiły się pęknięcia i zapadnięcia. Były one spowodowane przez ruchy masowe gruntu pod jezdnią, wywołane przez intensywne opady deszczu i topnienie śniegu. Ze względów bezpieczeństwa droga została zamknięta 31 maja. W czerwcu wykonawca zrealizował wstępną opinię techniczną, która potwierdziła istnienie zagrożenia osuwiskowego i wykluczyła możliwość przywrócenia ruchu na drodze bez podjęcia odpowiednich działań stabilizacyjnych.


Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować