Pogoda - Sądeckie.pl

21

Dzisiaj jest: 21. 01. 2022 Do końca roku: 344 dni
Jakość Powietrza:

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Chełmca

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Chełmca

Dziś w Krakowie, w siedzibie GDDKiA, podpisano umowę na budowę obwodnicy Chełmca w ciągu DK28. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Linz (Austria). Koszt tego ważnego dla mieszkańców Małopolski zadania wynosi prawie 50 mln zł. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski.

Obwodnica Chełmca to długo wyczekiwana i niezwykle istotna dla mieszkańców Sądecczyzny inwestycja. Połączy bowiem istniejące już obwodnice Nowego Sącza, a tym samym poprawi płynność ruchu w mieście. Liczę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już za kilkanaście miesięcy odczujemy poprawę w jakości podróżowania, zmniejszą się korki, a ruch będzie przebiegał płynnie, ponieważ obwodnica przejmie ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu drogi krajowej 28. To wszystko bez wątpienia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu – mówi marszałek Witold Kozłowski.


Zgodnie z umową obwodnica ma powstać w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, jednak do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy, czyli od 1 grudnia do 31 marca.


Zakres budowy

W ramach przedsięwzięcia, wykonawca wybuduje ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z budową dwóch mostów i dwóch wiaduktów. Ponadto zaplanowano przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Dodatkowo zostanie przebudowany wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K , w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśnej i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).


Będzie bezpieczniej i wygodniej

Nowa obwodnica poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Droga przejmie ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawi przepustowość drogi oraz uzupełni obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.


Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych występujących na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.


Niezbędne decyzje już są

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZRID). Decyzja ta została wydana 28 lipca 2021 r.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować