Podpisano umowę na odbiór i utylizację odpadów azbestowych w Limanowej

31 sierpnia Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Zastępcą Skarbnika Miasta – Justyną Miśkowiec zawarli umowę z firmą, która zajmie się usuwaniem odpadów azbestowych z terenu miasta. Firma Remontowo – Budowlana „RAGAR” z Krakowa, reprezentowana przez właściciela Radosława Rokosza, wygrała zapytanie ofertowe na realizację tego zadania.

Podpisano umowę na odbiór i utylizację odpadów azbestowych w Limanowej

Do końca października firma ma zobowiązanie usunąć 34,15 ton odpadów azbestowych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Koszt zadania wynosi 19 252,40 złotych, z czego 4 156,78 złotych pochodzi z dofinansowania z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Projekt ten ma na celu wspieranie gmin w likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest zgodnie z lokalnymi programami.


Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować