Podpisano umowę na remont drogi gminnej Łąki Gostwickie

W dniu 21.09.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 293901K Łąki Gostwickie w km 0+000,00 -1+850,00 w miejscowości Gostwica”, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podpisano umowę na remont drogi gminnej Łąki Gostwickie

Prace remontowe będą polegały na:

  • mechanicznym cięciu piły nawierzchni,
  • wykonaniu podbudowy górnej z kruszywa naturalnego
  • wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumiczno asfaltowych


Kwota dofinansowania wynosi: 343 891,00 zł

Całkowity koszt inwestycji to: 625 256,82 zł


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować