Podpisano umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Podegrodzie

28.03.2024 r. Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu podpisała umowy z Wykonawcą: Damian Sułkowski DA-KOP z siedzibą Łukowica 588, 34-606 Łukowica na realizację zadań:

Podpisano umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Podegrodzie

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka Etap I”

Zadanie dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie przysiółek Barczynka. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa łącznej o długości 1.574 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 997 mb.

Koszt realizacji zadania wynosi: 712 955,97 zł brutto.

Planowane zakończenie inwestycji: grudzień 2024.

Inwestycja realizowana ze środków: Programu Inwestycji Strategicznych, ze środków Subwencji Ministra Finansów na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz ze środków własnych gminy.

oraz

2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Szkołą Podstawową w systemie zaprojektuj-wybuduj"

Zadanie dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna w osiedlu za Szkołą Podstawową. W ramach inwestycji zostanie wykonany projekt budowlany, a następnie zostanie zrealizowana budowa odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości około 310 mb.

Koszt realizacji zadania wynosi: 179 690,00 zł brutto.

Planowane zakończenie inwestycji: grudzień 2024.

Inwestycja realizowana ze środków: Programu Inwestycji Strategicznych, ze środków Subwencji Ministra Finansów na wsparcie finansowe inwestycji kanalizacji oraz ze środków własnych gminy.

Podpisanie umów i rozpoczęcie realizacji tych zadań jest bardzo ważne dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla mieszkańców miejscowości Podegrodzie i Brzezna.

Jednocześnie warto podkreślić, że inwestycje te są finansowane częściowo ze środków Programu Inwestycji Strategicznych oraz Subwencji Ministra Finansów, co świadczy o ważności tych zadań dla Gminy Podegrodzie i wsparciu ze strony administracji państwowej.

Mamy nadzieję, że zadania te zostaną zrealizowane zgodnie z planem i będą przyczyniać się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować