Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta Grybów odwołane

Zarządzenie nr RM-SO.0050.13.2024 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta Grybów odwołane

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) Burmistrz Miasta Grybów Paweł Fyda zarządza, co następuje:


Ze względu na poprawę sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej odwołuje stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta Grybów.


Pogotowie przeciwpowodziowe odwołane zostaje od dnia 6 lutego 2024 r. od godziny 7:00.


Traci moc Zarządzenie nr RM-SO.0050.76.2023 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Źródło: Miasto Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować