Polski Ład zmienia gminę Stary Sącz w plac budowy

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Stary Sącz otrzymała ponad 44,5 mln zł na różne projekty, które mają poprawić jakość życia mieszkańców i zwiększyć atrakcyjność turystyczną regionu.

Polski Ład zmienia gminę Stary Sącz w plac budowy

Największą kwotą jest 14 450 000 zł przeznaczonych na budowę Domu Pomocy Społecznej w Starym Sączu, który zapewni opiekę i wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym.


Burmistrz Jacek Lelek cieszy się z rządowego wsparcia i zapowiada, że realizacja inwestycji będzie przebiegać sprawnie i terminowo. Niektóre z nich, jak rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach, już się zakończyły, a inne, jak rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach czy budowa dalszego ciągu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, są w toku lub w planach.


Na zdjęciu rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach.


Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować