Półtora miliona złotych na remont dróg w Gminie Podegrodzie

28 lutego 2024 roku Stanisław Banach, Wójt Gminy Podegrodzie, odebrał promesę na realizację dwóch istotnych zadań związanych z infrastrukturą drogową:

Półtora miliona złotych na remont dróg w Gminie Podegrodzie

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezna:

Koszt: 1.257.487 złotych.

Cel: Ułatwienie dostępu mieszkańców do pobliskich miejscowości oraz poprawa komunikacji w tej części gminy.

Prace: Poszerzenie i remont drogi, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mokra Wieś:

Koszt: 306.480 złotych.

Cel: Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ułatwienie codziennych dojazdów mieszkańców i lepsze warunki pracy dla przewoźników.

Dzięki otrzymanej promesie gmina będzie mogła przystąpić do realizacji tych projektów, które wpłyną pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich oraz infrastrukturę w okolicy.

Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować