Pomimo zimy trwają prace na drogach powiatu nowosądeckiego

Starosta Marek Kwiatkowski poinformował radnych o zakończonych ostatnio i prowadzonych nadal inwestycjach drogowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Pomimo zimy trwają prace na drogach powiatu nowosądeckiego

Zakończone zostały:

- budowa mostu w drodze powiatowej Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami. Zakres robót obejmował: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu wraz z dojazdami, umocnienia potoku w obrębie mostu. Wartość robót: 1 548 656,42 zł. Zadanie w całości zrealizowane ze środków zewnętrznych - objęte dofinansowaniem z Rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości: 774 328,42 zł oraz środkami z Funduszu Leśnego w wysokości 774 328 zł;

- modernizacja drogi powiatowej Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu wraz z dojazdami. Zakres robót obejmował: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu wraz z dojazdami, umocnienie potoku w obrębie mostu. Wartość robót: 1 983 862,09 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości 1 388 708,00 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości: 526 396,88 zł. Wkład własny wynosi: 3,5%;

- przebudowa drogi powiatowej Muszyna ul. Polna - Złockie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębik (etap I). Zadanie obejmowało budowę chodnika na odcinku ok. 190 m wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi. Wartość zadania: 469 639,02 zł. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Muszyna w wysokości: 234 819 zł.


Inwestycje rozpoczęte i w trakcie realizacji:

- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa;

- rozbudowa i modernizacja drogi Stary Sącz ul. Partyzantów w miejcowości Przysietnica, Stary Sącz i Moszczenica Niżna;

- modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Łącko - Wola Kosnowa w miejscowości Zagorzyn;

- modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości Klęczany;

- przebudowa drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze na długości 405 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Żegiestów;

- przebudowa drogi powiatowej w Gołkowicach Górnych na długości 81 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową;

- przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Łącko – Wola Kosnowa;

- przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka na długości 994 m w miejscowości Florynka i Binczarowa;

- przebudowa drogi powiatowej Czarny Potok – Szczereż na długości 257 m;

- rozbudowa drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina o długości 284 m w miejscowości Nawojowa. Zakres robót: opracowanie projektu oraz budowa odcinka drogi powiatowej w sąsiedztwie kościoła w Nawojowej (jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych). Wartość robót: 3 644 991,16 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020 w wysokości: 1 294 269,00 zł. Termin realizacji: 370 dni - grudzień 2024 r.


Inwestycje objęte dofinansowaniem z RFRD na lata 2024-2025 (na etapie przetargu):

- remont drogi powiatowej Biczyce Dolne - Gostwica na dwóch odcinkach o łącznej długości 1673 m, w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa. Trwa ocena ofert;

- przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice na długości 1940 m w miejscowościach Naszacowice, Olszanka;

- przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna - Ujanowice – Młynne na trzech odcinkach o łącznej długości 2 287 m w miejscowościach Wronowice i Żbikowice.


Źródło: SPNS, fot. PZD

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować