Ponad 100 absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS otrzymało dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich

Ponad 100 absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauki Stosowanych w Nowym Sączu otrzymało dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich. W Auli im. prof. Andrzeja Bałandy odśpiewano hymn akademicki „Gaudeamus igitur”, a gratulacje absolwentom złożyli prorektor dr Halina Potok oraz dziekan Wydziału dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ANS.

Ponad 100 absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS otrzymało dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich

20 lipca 2023 roku, w pierwszym miesiącu wakacji, absolwenci studiów na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki odebrali dyplomy ukończenia studiów. Ostatni rok ich edukacji przypadł w szczególnym czasie: jubileuszu Uczelni i przemianowania jej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Akademię Nauk Stosowanych. Podczas uroczystości wręczenia dyplomów towarzyszyło im motto Janusza Korczaka „Bądź sobą, szukaj własnej drogi…”. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ANS, wyraziła życzenie, aby absolwenci potrafili wykorzystywać zdobytą wiedzę i budować relacje społeczne w oparciu o mocne strony swojej osobowości.


Dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia, również złożyła gratulacje absolwentom. Podkreśliła, że studia to jeden z najwspanialszych okresów w życiu człowieka, w którym obok zdobywania wiedzy i umiejętności nawiązuje się nowe relacje i zdobywa przyjaciół. Zachęciła absolwentów do miłego wspominania tego czasu i niezaniedbywania koleżeńskich kontaktów oraz możliwości wzajemnego wspierania się.


Absolwenci kierunków: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika (specjalizacje: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Logopedia oraz Kryminologia i resocjalizacja), Public relations i reklama oraz Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów otrzymali odpowiednio dyplomy licencjata lub magistra Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.


Uroczystość wręczenia dyplomów i wyróżnień za najwyższą średnią ocen odbyła się w sali konferencyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Na początku spotkania mgr Bogusława Gaweł, prodziekan Wydziału, powitała zaproszonych gości i gratulowała absolwentom osiągniętych wyników. Wśród obecnych byli przedstawiciele władz uczelni, lokalnych instytucji kultury i oświaty oraz służby więziennej. Następnie mgr Gaweł wręczyła dyplomy i nagrody najlepszym studentom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,5. Wśród wyróżnionych znaleźli się absolwenci kierunków: pedagogika, praca socjalna, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego absolwenci mogli podzielić się swoimi wspomnieniami i planami na przyszłość.


Jubileuszowy rok akademicki 2022/2023 był szczególny dla Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki (wcześniej Instytutu Pedagogicznego). Wiosną 2023 roku rozpoczęły się prace przy rozbudowie bazy dydaktycznej przy ul. Chruślickiej 6. W ciągu niespełna półtora roku Wydział powiększy się o około 1 825 m2 powierzchni użytkowej, w którym znajdzie się około 50 pomieszczeń, w tym 8 sal dydaktycznych, duża aula podzielona na dwie części, biblioteka z miejscem cichej pracy, toalety oraz pokoje techniczne i magazyny. Nowoczesny budynek zostanie usadowiony na żelbetonowych podporach, a pod nimi znajdzie się parking. Z obecną częścią połączy go przeszklona przewiązka na wysokości drugiego piętra. Wartość prowadzonych prac wynosi 20,4 mln zł.


Inną nowością jest utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna.


Więcej zdjęć tutaj.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować