Posiedzenie Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś posiedzenie Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach. Przewodniczył mu II wicewojewoda małopolski, Ryszard Śmiałek.

Posiedzenie Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Straży Pożarnej oraz Wojewódzkich Inspekcji: Ochrony Środowiska, Sanitarno-Epidemiologicznej, Nadzoru Budowlanego i Transportu Drogowego. Obecny był również pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Tomasz Ocetkiewicz.

Na osiedlu romskim w Maszkowicach i Jazowsku mieszka około 300 osób. W trakcie posiedzenia skupiono się na kwestiach socjalno-bytowych mieszkańców oraz edukacji dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w zajęciach szkolnych stanowi szansę na rozwój i integrację społeczną. Problemami wymagającymi rozwiązań są także kwestie budowlane. Wspólnie dąży się do znalezienia optymalnych rozwiązań, przy jednoczesnym podkreśleniu konieczności przestrzegania prawa przez wszystkich – powiedział wicewojewoda małopolski, Ryszard Śmiałek.

Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować