"Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Limanowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że we wrześniu br. Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut podpisał z Wojewodą Małopolskim aneks do umowy w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007 ze zm.).

"Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Limanowa

Program polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim mieszkańcom Gminy Limanowa jej potrzebującym.


Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2023 r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 432.680,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi 704.180,00 zł.


Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację Programu są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej.


Przypominamy, iż z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza obecnie kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.


Osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej w celu złożenia wniosków m.in. na dożywianie dzieci (posiłek) w szkole na rok szkolny 2023/2024 - od września do 31 grudnia 2023 r. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco.


Więcej informacji o Programie w zakładce "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa" - poniżej link:

http://gopslimanowa.naszops.pl/projekty-realizowane-ze-srodkow-budzetu-panstwa/posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Limanowej pod nr telefonu: 18 33 73 657.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować