Postepują prace przy budowie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysokie

W związku z wzmożonymi pracami przy budowie szkoły i zbliżającym się terminem zakończenia kolejnego etapu robót, w ostatnich dniach zorganizowano z inwestorem, czyli Gminą Limanowa, naradę techniczną obejmującą bieżące kwestie związane z prowadzoną inwestycją.

Postepują prace przy budowie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysokie

Nowa szkoła wykonywana jest jako drugie zadanie dużej inwestycji oświatowej pn. "Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii". Wykonawca robót wykonał już większość ścian i płyt obiektu, prowadzi obecnie montaż zewnętrznej stolarki i wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz rozpoczął prace związane z konstrukcją dachu.

W nowym budynku szkoły będą mieścić się: nowe sale lekcyjne dla szkoły podstawowej, lokal dwuoddziałowego przedszkola, jadalnia z kuchnią, sala gimnastyczna i inne niezbędne pomieszczenia. Istniejący obiekt zostanie rozebrany a na jego miejscu powstaną nowe miejsca postojowe. Obiekt będzie ogrzewany z nowej kotłowni gazowej a zasilanie w energię elektryczną będzie wspomagane instalacją fotowoltaiczną zlokalizowaną na dachu obiektu. Dzięki dobrej pogodzie prace postępują szybko.

Wartość tej inwestycji to przeszło 14 mln zł z czego 85% stanowi pozyskane dofinansowanie zewnętrzne z 2 edycji programu Polski Ład.

Całość prac realizuje firma „JANEL Artur Janik” z Barcic, a inwestycja jest nadzorowana przez zespół inspektorów z firmy „Dziedzic Projekty i Nadzory Budowlane Janusz Dziedzic”. Nad inwestycją i jej otoczeniem czuwa również dyrektor szkoły Pan Bogdan Kożuch, który również dba o to aby prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły intensywne prace nie wpływały negatywnie na naukę dzieci.

Myślę, że ta skrojona na miarę potrzeb inwestycja, budowana z ogromnym wsparciem finansowym z zewnątrz, rozwiąże w końcu problem nauki dzieci w nieprzystających do obecnych standardów warunkach i oprócz wiedzy da im wiele frajdy a rodzicom umożliwi wygodniejszy dostęp. Jest to ważny krok w zapewnieniu odpowiednich warunków nauki dla młodych ludzi. Nowa szkoła to inwestycja w przyszłość społeczności. Zapewnia ona miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności i przygotowywać się do dorosłości. Posiadanie nowoczesnej i dobrze wyposażonej szkoły zwiększy prestiż społeczności, przyciągając uwagę i szacunek z zewnątrz. Moja radość i duma z budowanej szkoły w Wysokiem są więc zrozumiałe i ważne dla rozwoju społeczności oraz zapewnienia lepszych warunków edukacyjnych dla młodych pokoleń – mówi wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut.

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować