Pogoda Nowy Sącz

4

Dzisiaj jest: 04. 10. 2022 Dni od początku roku: 276 Dni do końca roku: 88
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Powiat gorlicki z dofinansowaniem w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiat gorlicki z dofinansowaniem w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Dzisiaj (18 czerwca) podpisane zostały umowy w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” - edycja 2021, zawarte pomiędzy Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Starostę Gorlickiego Marię Gubałę a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez dyrektor tej placówki Martę Mordarską.

Powiat Gorlicki otrzymał środki PFRON na dofinansowanie wszystkich projektów, o realizację których w bieżącym roku wnioskowali beneficjenci w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” - 3 projekty, łączna kwota dofinansowania 316,180,95 zł.


Umowy zawarte pomiędzy Powiatem Gorlickim a beneficjentami zawierali Starosta Gorlicki Maria Gubała, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla i Członek Fundacji „ILIOS” Słońce Szczęścia Katarzyna Barańczuk.


Zawierane umowy obejmują:
I. Wsparcie dla Miasta Gorlice na realizację 2 projektów w obszarze B programu (likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania):
1) Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa wewnętrznej pionowej platformy osobowej. Koszt realizacji projektu: 306.455,69 zł, w tym: dofinansowanie ze środków PFRON: 107.259,49 zł (tj. 35% kosztów),
2) Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego”.
Projekt obejmuje wykonanie przejścia z pochylnią z segmentu A do B, montaż dźwigu osobowego w segmencie B, przebudowę wejścia do budynku poprzez budowę pochylni oraz przystosowanie łazienek na 1 i 2 piętrze segmentu B do potrzeb osób niepełnosprawnych).
W internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej wykonany zostanie wewnętrzny szyb windowy wraz z montażem windy – dofinansowanie 97.356,88 zł, natomiast w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach dostosowane zostanie pomieszczenie pomocnicze na sanitariaty dla osób niepełnosprawnych – dofinansowanie 6.096,36 zł.
Koszt realizacji projektu: 521.690,54 zł, w tym: dofinansowanie ze środków PFRON: 150.000,00 zł tj. maksymalna kwota możliwa do uzyskania na projekt w ramach obszaru B programu).
II. Wsparcie dla Fundacji „ILIOS” Słońce Szczęścia z siedzibą w Gładyszowie na realizację projektu w obszarze D programu:
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Fundację w Wapiennym.
Koszt realizacji projektu: 98.202,44 zł, w tym: dofinansowanie ze środków PFRON: 58.921,46 zł (tj. 60% kosztów).


Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować