Pogoda Nowy Sącz

25

Dzisiaj jest: 25. 09. 2022 Dni od początku roku: 267 Dni do końca roku: 97
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Powiat Gorlicki zakończył realizację dwóch projektów

Powiat Gorlicki zakończył realizację dwóch projektów

Pierwszy projekt dotyczył dostosowania obiektu Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez budowę wewnętrznego szybu windowego.

Głównym celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, samodzielnego i swobodnego poruszania się oraz korzystania z obiektu.


Przed realizacją projektu ze względu na istniejące wówczas bariery architektoniczne, niepełnosprawni z ograniczeniami w poruszaniu się, nie mieli dostępu do budynku Internatu, co stanowiło barierę dla niepełnosprawnej młodzieży z terenu powiatu gorlickiego i powiatów ościennych, która chciałaby skorzystać z oferty edukacyjnej dwóch ponadpodstawowych szkół powiatowych tj. Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej wraz z zamieszkaniem w Internacie ZSZ w Bobowej.


Osoby te, ze względu na istniejące bariery architektoniczne wybierały inne placówki edukacyjne, bądź musiały być codzienne dowożone do szkoły. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Gorlicki zlikwidował bariery architektoniczne w budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej, co znacząco poprawiło dostępność osobom z niepełnosprawnością do infrastruktury edukacyjnej. Wartość robót budowlanych wyniosła 334 800,00 zł, z czego wkład własny Powiatu Gorlickiego wyniósł 237 443,12 zł, a dofinansowanie ze środków PFRON 97 356,88 zł.


Drugi z projektów realizowany przez Powiat Gorlicki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – edycja 2021 dotyczył zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach, poprzez dostosowanie na potrzeby węzła sanitarnego spełniającego wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Jego głównym celem była likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach przy ul. Ariańskiej 3 w Gorlicach w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, samodzielnego i swobodnego poruszania się oraz korzystania z obiektu.


W ramach projektu w zakresie likwidacji barier architektonicznych w budynku wykonano roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego i jego dostosowanie na sanitariat spełniający wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót miał na celu zapewnienie prawidłowej wielkości pomieszczenia sanitarnego i otworów drzwiowych poprzez niezbędne wyburzenia i przemurowania, wymianę stolarki drzwiowej, remont podłóg, wprowadzenie nowych, zmywalnych okładzin ściennych i podłogowych, zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń, budowę instalacji wody, kan.-sanitarnej, co. i elektrycznej przywoławczej, instalację przystosowanej armatury sanitarnej i innego wyposażenia.


Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Gorlicki zlikwidował bariery architektoniczne w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach, co znacząco poprawiło dostępność osobom niepełnosprawnym do infrastruktury edukacyjnej. Wartość robót budowlanych wyniosła 25 161,18 zł, z czego wkład własny Powiatu Gorlickiego wyniósł 19 091,82 zł, a dofinansowanie ze środków PFRON 6 069,36 zł.


Łączny koszt robót budowlanych dla obydwu projektów wyniósł 359 961,18 zł, z czego wkład własny Powiatu Gorlickiego stanowi 256 534,94 zł, a pozyskane środki z PFRON to 103 426,24 zł.


Źródło: Starostwo Powiatowe Gorlice/Oprac. Andrzej Wojciechowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować