Powiat Limanowski: 170 tys. zł na remonty przy zabytkach

7 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się podpisanie umów w zakresie dofinansowania przez Powiat Limanowski prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Limanowskiego.

Powiat Limanowski: 170 tys. zł na remonty przy zabytkach

W spotkaniu uczestniczyli proboszczowie parafii z terenu powiatu limanowskiego, którym została udzielona dotacja. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba. Łączna kwota udzielonej dotacji w 2022 r. to 170 tys. zł.


Dzisiejsze podpisanie umów to efekt przyjętej przez Radę Powiatu Uchwały XXIV/246/22 z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego. Podstawy udzielania dotacji określone są na mocy Uchwały Nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.


Parafie, które otrzymały dofinansowanie w 2022 roku :

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach - Odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii stropu nawy – VI etap w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach - 30.000 zł.
  2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku - Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku - 20.000 zł.
  3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku - Renowacja obrazu Św. Barbary w kościele pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku - 20.000 zł.
  4. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej - Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej - 20.000 zł.
  5. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej - Remont więźby dachowej w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej - 30.000 zł.
  6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie - Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie - 30.000 zł.
  7. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej - Remont kamiennej posadzki III etap w kościele pw. św. Szymona i Judy w Dobrej - 20.000 zł.


Warto również podkreślić, że w ciągu 9 lat Powiat Limanowski przeznaczył na dofinansowanie zabytków łącznie kwotę 1,2 mln zł.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować