Powiat limanowski i gmina Piwniczna-Zdrój z dofinansowaniem na stabilizacje osuwisk

Powodują zagrożenia komunikacyjne i infrastrukturalne. Utrudniają dojazdy do szkół, miejsc pracy czy budynków użyteczności publicznej. Przez lata pozostają nieaktywne i przypominają o sobie w nieoczekiwanych momentach. Walka z osuwiskami to proces długotrwały i cykliczny. Dzięki rządowemu wsparciu udaje się sukcesywnie odbudowywać zniszczoną infrastrukturę. W tym roku, z rezerwy celowej budżetu państwa, do małopolskich samorządów na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi trafi łącznie prawie 15 mln złotych.

Powiat limanowski i gmina Piwniczna-Zdrój z dofinansowaniem na stabilizacje osuwisk

W uroczystym podpisaniu umów z beneficjentami uczestniczyli wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele powiatów: bocheńskiego, limanowskiego, myślenickiego i tarnowskiego oraz gmin: Brzesko i Piwniczna-Zdrój.

Dla nas - realizujących politykę rozwoju całego województwa - bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej środków spływało, szczególnie z tych źródeł, które nazywamy jako źródła pozabudżetowe. Cieszymy się z tego, że w sumie 15 mln złotych trafi do naszego województwa na usuwanie osuwisk - mówił marszałek Witold Kozłowski.

To są takie rzeczy, których się nie da ani zaplanować ani przewidzieć. Osuwisko bywa nieaktywne przez jakiś dłuższy czas, a nagle, szczególnie po obfitych opadach, okazuje się, że nabiera „życia” i powoduje przerwanie łączności komunikacyjnej. Dlatego to bardzo istotne, by samorządowcy z Małopolski na bieżąco czuwali i wykorzystywali wszystkie możliwości, aby te osuwiska zabezpieczać, a tym samym udrażniać ruch drogowy, tak ważny dla naszych mieszkańców - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Dla nas, jako zarządu województwa, istotne jest wsparcie finansowe samorządów różnego szczebla przekazywane chociażby na osuwiska. Dlatego chcemy sukcesywnie odbudowywać zniszczoną infrastrukturę, dbać o to, aby drogi w Małopolsce były przejezdne i bezpieczne. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa, które dzisiaj zostały skierowane do Samorządu Województwa Małopolskiego znacznie poprawią poziom bezpieczeństwa na tych drogach - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

W tym roku dofinansowanie trafi do 9 samorządów na realizację 14 zadań.

Wśród beneficjentów podpisanych dzisiaj umów znalazły się:

  • województwo małopolskie – które otrzymało wsparcie dla projektów polegających na wykonaniu:

właściwych prac w ramach zadania „Zabezpieczenie osuwiska nr 116527 wraz z rozbudową DW 958, w miejscowości Bielanka, gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski” – dofinansowanie w wysokości 728 000 zł,

dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania „Zabezpieczenie osuwiska nr 76733 wraz z odbudową DW 993, w miejscowości Bednarka, gmina Lipinki” – dofinansowanie w wysokości 144 000 zł;

  • powiat bocheński – który otrzymał wsparcie dla projektów polegających na wykonaniu:

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska nr 3807 wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2084K Sobolów – Zawada w miejscowości Sobolów” – dofinansowanie w wysokości 120 000 zł,

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie w miejscowości Kamionna” – dofinansowanie w wysokości 120 000 zł;

powiat limanowski – który otrzymał wsparcie dla projektu polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 Kępanów-Tymbark w miejscowości Tymbark” – dofinansowanie w wysokości 240 000 zł;

  • powiat myślenicki – który otrzymał wsparcie dla projektu polegającego na wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw – Zakliczyn – Brzączowice w miejscowości Siepraw” – dofinansowanie w wysokości 120 000 zł;
  • powiat tarnowski – który otrzymał wsparcie dla projektów polegających na wykonaniu:

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania „Stabilizacja osuwisk nr 20475 i nr 20477 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1398K relacji Rzuchowa – Pleśna – Siedliska w miejscowości Rychwałd” – dofinansowanie w wysokości 176 000 zł,

dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr 136427 celem zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1398K relacji Rzuchowa – Pleśna – Siedliska w miejscowości Rychwałd” – dofinansowanie w wysokości 120 000 zł;

  • gmina Brzesko – która otrzymała wsparcie dla projektu polegającego na wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr 2807 wraz z odbudową drogi gminnej Okocim – ul. Leszczynowa nr 250708 K w miejscowości Okocim” – dofinansowanie w wysokości 56 000 zł;
  • gmina Piwniczna-Zdrój – która otrzymała wsparcie dla projektu polegającego na wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr 116967 wraz z odbudową drogi w Piwnicznej-Zdroju” – dofinansowanie w wysokości 48 000 zł.

- Środki, które przekazujemy samorządom, dają fundament pod działania prowadzące do sprawnego zabezpieczenia osuwisk i usunięcia ich skutków. Na te prace czekają przede wszystkim mieszkańcy terenów dotkniętych osuwiskowymi ruchami ziemi – podsumował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować