Powiat nowosądecki liderem w wykorzystaniu środków z Funduszu Leśnego

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podsumowano dziś inwestycje zrealizowane na drogach powiatu przy wsparciu finansowym z Funduszu Leśnego. W konferencji z udziałem wójtów i burmistrzów miast i gmin Sądecczyzny wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł. Spotkanie prowadził starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Powiat nowosądecki liderem w wykorzystaniu środków z Funduszu Leśnego
Powiat Nowosądecki jest liderem w dziedzinie wykorzystania środków z Funduszu Leśnego na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej – podkreślił dyrektor Paweł Szczygieł. - Z 27 takich inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku w Małopolsce aż dziewięć wykonano właśnie tutaj.


Jak informował starosta Marek Kwiatkowski, w latach 2020-2022 łączna wartość robót z dofinansowaniem Lasów Państwowych przekroczyła 17,2 mln zł. W kwocie tej blisko 9,7 mln zł stanowiło wsparcie z Funduszu Leśnego (56%), reszta (7,6 mln zł) pochodziła z budżetu powiatu. Dzięki temu udało się wybudować 8 km nowych dróg wraz z poboczami, wybudować dwa nowe mosty, a dwa kolejne gruntownie zmodernizować. Wybudowano też kilometr chodnika i wyremontowano dziewięć przepustów.


Dzięki symbiozie z samorządami, nadleśniczymi i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych udało się uzyskać pokaźne wsparcie na infrastrukturę drogową – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Mówimy o kwocie blisko dziesięciu milionów złotych pozyskanych w ciągu trzech lat. To ogromna kwota, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w poprzedniej kadencji dofinansowanie takie było na poziomie 600 tysięcy.


Starosta przypomniał, że budowa czy modernizacja dróg przy wsparciu Funduszu Leśnego ma ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki na Sądecczyźnie. Umożliwia bowiem dojazd do miejsc, który wcześniej był utrudniony lub wręcz niemożliwy. Wspomniał m.in. o rozbudowie drogi powiatowej Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała. Wykonano tam nową nawierzchnię wraz z chodnikiem i wybudowano most. Ułatwia to dojazd do stacji narciarskiej i hotelu.


Bez dostępności komunikacyjnej nie ma rozwoju – przyznał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka. - Powiatowe władze a także gminne samorządy doskonale to rozumieją. Dlatego tak ważna jest współpraca z Lasami Państwowymi. Zwłaszcza na Sądecczyźnie, gdzie w niektórych gminach aż 70 procent ich całkowitej powierzchni zajmują lasy.


W konferencji uczestniczyli wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, członkowie Zarządu Powiatu Zofia Nika, Edward Ciągło i Marian Dobosz oraz Sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk i Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek. Obecni byli także wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Nadleśniczy.


Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować