Powiat nowosądecki: Służby przygotowane do wakacji

Przygotowanie służb, inspekcji i straży do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie nadchodzących wakacji było głównym tematem dzisiejszego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Powiat nowosądecki: Służby przygotowane do wakacji

Wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk zapoznał się z raportami przygotowanymi przez poszczególne służby. Są one odpowiedzialne m.in. za kontrolę obiektów, w których wypoczywać będą dzieci, w tym stanu sanitarnego basenów i kąpielisk. Na terenie powiatu jest ich łącznie 28. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu prowadzić będzie kontrole stanu technicznego autokarów, przewożących dzieci i młodzież. Każdorazowo sprawdzi także trzeźwość kierowców.


Podczas posiedzenia, prowadzonego przez Ryszarda Wąsowicza – kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, omawiano również problem gotowości służb do działania podczas ewentualnego zagrożenia powodziowego.


- Lato to także występujące coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe – zwrócił uwagę wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. - To tak zwane powodzie błyskawiczne, gwałtowne wichury czy trąby powietrzne. Musimy liczyć się z tym, że także w tym roku mogą one wystąpić w naszym regionie.


W takim przypadku odpowiednim sprzętem dysponują straż pożarna, WOPR i GOPR, a także służby drogowe. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, odpowiada za stan techniczny wałów przeciwpowodziowych. Ich długość przy rzekach Dunajec, Biała Tarnowska i Poprad na obszarze powiatu to łącznie 38 km. Na całej długości zostały już skontrolowane, ich stan jest dobry.


Wicestarosta Antoni Koszyk omówił temat pomocy uchodźcom z objętej wojną Ukrainy. Podkreślił, że już 24 lutego, w pierwszym dniu inwazji Rosji na ten kraj Powiat uruchomił pomoc kierowaną do Ukraińców. Obecnie zarejestrowanych jest 157 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których przebywa ponad 2200 osób. Najwięcej uchodźców kwateruje na terenie miasta i gminy Krynica-Zdrój.


Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować