Pracownia Bakteriologiczna Szpitala w Limanowej została wybrana do przeprowadzenia badań klinicznych. Czego dotyczą?

Pracownia Bakteriologiczna Szpitala w Limanowej została wybrana do przeprowadzenia badań klinicznych, które mają na celu ocenę nowych testów diagnostycznych dla pałeczek Salmonella i Shigella sonnei.

Pracownia Bakteriologiczna Szpitala w Limanowej została wybrana do przeprowadzenia badań klinicznych. Czego dotyczą?

Pozytywna ocena tych testów umożliwi ich wprowadzenie na rynek i zastosowanie w laboratoriach. Badania są nadzorowane przez zewnętrzną organizację, która doceniła profesjonalizm i wyposażenie pracowni. Pracownia posiada niezbędne certyfikaty akredytacyjne i spełnia wszystkie wymogi do prowadzenia badań, w tym na obecność pałeczek Salmonella, Shigella oraz rotawirusów i adenowirusów.

W ramach badań oceniane są dwa zestawy diagnostyczne:

  • Wykrywanie i identyfikacja grupowych antygenów somatycznych pałeczek Salmonella.
  • Wykrywanie i identyfikacja antygenu somatycznego I fazy pałeczek Shigella sonnei.

Celem jest weryfikacja skuteczności klinicznej testów, czyli ich swoistości i czułości diagnostycznej. Testy mają wykazać, że są w stanie dostarczać wyniki zgodne ze stanem patologicznym pacjentów, co jest kluczowe dla ich przyszłego zastosowania w diagnostyce medycznej. Dyrektor Szpitala, Marcin Radzięta, wyraził wdzięczność dla mgr Zofii Kowalskiej, Kierownika Pracowni Bakteriologicznej, oraz całego zespołu za ich pracę i utrzymanie wysokiego poziomu laboratorium od 2014 roku.

Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej skierował słowa podziękowania do Pani mgr Zofii Kowalskiej Kierownik Pracowni Bakteriologicznej oraz całego zespołu laboratorium: „Dziękuję za Państwa pracę, za to, iż od 2014 roku nieprzerwanie zapewniacie wysoki poziom działania laboratorium, co cyklicznie jest potwierdzane utrzymaniem certyfikatu akredytacyjnego. Wszystkie te wspólne działania są dostrzegane nie tylko przez Pacjentów naszego Szpitala, ale również instytucje badawcze, które właśnie w naszej palcówce chcą prowadzić badania kliniczne”.

Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować