Pracuje w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Została uhonorowana Małopolską Nagrodą Twórczości

Alicja Przybyszowska, pracownica Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, została uhonorowana Małopolską Nagrodą Twórczości.

Pracuje w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Została uhonorowana Małopolską Nagrodą Twórczości

Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana artystom za ich znaczące osiągnięcia oraz działania na rzecz upowszechniania kultury, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski. Artyści reprezentujący Małopolskę zarówno w kraju, jak i poza granicami, a także ci, którzy podejmują wyjątkowe inicjatywy na rzecz kultury, stanowią niepowtarzalną markę regionu. Decyzja o ustanowieniu tej nagrody wynika z potrzeby wsparcia i docenienia ambasadorów małopolskiej kultury.

Alicja Przybyszowska wyraziła swoją dumę z otrzymania tej nagrody, podkreślając, że jest to dla niej podsumowanie dotychczasowej pracy artystycznej. W swoim wystąpieniu podziękowała najbliższym za wsparcie oraz Pani Barbarze Adamowicz, prezesowi Związku Artystów Plastyków o/ Nowy Sącz, za pomoc w składaniu wniosku. Wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jej sukcesu.

Statuetka Małopolskiej Nagrody Twórczości, stworzona przez dra Dobiesława Gałę z krakowskiej ASP, przedstawia trzy motyle unoszące się ku górze. Każdy z nich symbolizuje ważne wartości: wolność, miłość i szczęście, osiągane w procesie przemiany z nieformalnej poczwarki do zachwycającego motyla. Motyl jest również symbolem artystycznej metamorfozy, ludzkiego dążenia do doskonałości oraz odrodzenia, a także drogi przejścia przez różne cykle życia, wznosząc się od spraw ziemskich ku nieśmiertelności.

Źródło: http://alicjaprzybyszowska.pl/news/malopolska-nagroda-tworczosci/

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować