Prawie 3 mln zł na remont zabytków w Powiecie Limanowskim

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała wyniki naboru 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z łącznej puli krajowej przekraczającej 1,8 mld zł powiat limanowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 953 975,63.

Prawie 3 mln zł na remont zabytków w Powiecie Limanowskim

Zadania realizowane przez Powiat Limanowski przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to:

  • Prace konserwatorskie Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej w Bazylice w Limanowej, Kaplicy Łaski przy ul. M. B. Bolesnej i Kaplicy Marsów na cmentarzu w Limanowej – 1 975 680,00 zł
  • Remont budynków gospodarczych w zabytkowym kompleksie klasztornym Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu – 978 295,63 zł


Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu przywrócić blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego jako bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski wraz z potrzebną dokumentacją składane były w okresie 26.07.2023-16.08.2023 r.


Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznane jest jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w obszarach, o których mowa powyżej, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. Wypłaty środków będą realizowane w tzw. oknach płatniczych: 15-ego i 25-ego każdego miesiąca.


Warto dodać, że również inne samorządy z terenu powiatu limanowskiego otrzymały promesy:

Gmina Jodłownik :

Wykonanie prac projektowych i remontowo-konserwatorskich budynku muzeum w zespole klasztornym Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu – 2 000 000,00 zł

Gmina Kamienica:

Remontu budynku dworu z przełomu XVIII i XIX w. – 399 000,00 zł

Gmina Laskowa:

Konserwacja i restauracja kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach – 1 299 000,00 zł

Gmina Limanowa:

Wykonanie prac i robót przy murze okalającym kościół pw. Znalezienia Krzyża św. w Nowym Rybiu – 147 000,00 zł

Wzmocnienie i konserwacja istniejącego muru i kapliczek wokół kościoła parafialnego w Pisarzowej – 147 000,00 zł

Remont i konserwacja fragmentu zabytkowego muru wokół kościoła pw. św. Antoniego w Męcinie – 147 000,00 zł

Gmina Łukowica:

Remont dachu budynku oficyny, wchodzącego w skład zespołu parkowo-dworskiego w miejscowości Przyszowa – 117 600,00 zł

Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r. – 313 600,00 zł

Gmina Mszana Dolna:

Odnowienie kamiennej kapliczki filarowej w Mszanie Górnej – 39 200,00 zł

Renowacja kapliczki w Lubomierzu – 39 200,00 zł

Prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce w Rabie Niżnej – 63 700,00 zł

Renowacja kaplicy św. Barbary w Łostówce – 980 000,00 zł

Gmina Niedźwiedź:

Prace budowlano konserwatorskie przy zabytku Muzeum Biograficznego Władysława Orkana „Orkanówka” w miejscowości Poręba Wielka – 1 295 000,00 zł

Gmina Tymbark:

Renowacja ambony oraz balustrady chóru muzycznego w nawie głównej kościoła parafialnego w Tymbarku – 245 000,00 zł

Miasto Limanowa

Odnowienie i impregnacja elewacji oraz odbudowa schodów zewnętrznych zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w parafii Łososina Górna – 650 000,00 zł

Odnowa i zabezpieczenie przed degradacją zabytkowego budynku dawnego dworu szlacheckiego pełniącego obecnie funkcję Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej – 650 000,00 zł

Miasto Mszana Dolna

Niezbędne prace zabezpieczające i budowlane w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej – 399 500,00 zł


Wszystkie samorządy z terenu powiatu limanowskiego otrzymały łącznie dofinansowanie na kwotę 12 485 775,00 zł


Źródło: KPRM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować