Pogoda - Sądeckie.pl19

Dzisiaj jest: 19. 04. 2021
Do końca roku: 256 dni
Jakość Powietrza

Problem zagospodarowania odpadów w Nowym Sączu - prezydent zabrał głos

Problem zagospodarowania odpadów w Nowym Sączu - prezydent zabrał głos

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel, wiceprezydent Artur Bochenek, prezes spółki NOVA Krzysztof Krawczyk i dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Jan Kupczak przedstawili radnym sposób rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów z terenu miasta.

 

Przedstawione propozycje są efektem rozmów przedstawicieli samorządu lokalnego z reprezentantami spółki NOVA. Podczas sesji rady miasta zaproponowano sposób rozwiązania problemów, który nie będzie wymagał zaangażowania finansowego ze strony mieszkańców miasta.

 

Prezydent miasta Nowy Sącz zaproponował, aby subsydia ze spółki Sądeckie Wodociągi, która w ostatnim czasie przynosi miastu zyski, zostały przesunięte na zadania realizowane przez spółkę NOVA. Sądeckie Wodociągi otrzymają dofinansowanie z budżetu Miasta Nowego Sącza na poziomie 7 922 000 zł, natomiast społka NOVA 3 078 000 zł. 

 

Pierwsza transza środków finansowych w wysokości 570 tys. zł + VAT zostanie przekazana spółce NOVA w sierpniu 2019 r. Jezeli rozwiązanie zaproponowane przez prezydenta miasta zostanie zaakceptowane, nie będzie konieczna podwyżka opłaty za zagospodarowanie odpadów w 2019 r. 

 

Jeżeli radni nie wyrażą zgody na propozycję przesunięcia subsydiów z Sądeckich Wodociągów, do spółki NOVA, opłata za odbiór odpadów zostanie podwyższona do poziomu rynkowego - do kwoty 17 zł za odpady segregowane i 34 zł za niesegregowane, w skali miesiąca. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować