Przebudowa jednej z dróg w gminie Kamionka Wielka na finiszu

W marcu bieżącego roku rozpoczęto roboty budowlane związane ze strategicznymi dla gminy drogami, a ich postęp jest nadzwyczaj sprawny i efektywny.

Przebudowa jednej z dróg w gminie Kamionka Wielka na finiszu

Przebudowa drogi gminnej o numerze 290916K “Syjutówka” w Jamnicy jest już w ostatniej fazie realizacji. Wkrótce zakończą się prace, dzięki którym mieszkańcy gminy zyskają nową drogę, po której będzie można poruszać się w pełni komfortowo. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe “GODROM” Sp. z o.o., które profesjonalnie i wzorcowo wywiązuje się z zawartej umowy z wójtem gminy, Andrzejem Stankiem.

Oprócz przebudowy drogi “Syjutówka” w Jamnicy, prowadzone są również prace remontowe na drodze gminnej o numerze 290936K “Trojanówka” w Kamionce Wielkiej. Remonty obejmują odcinki o łącznej długości niemal 2 km, a wartość inwestycji wyniosła około 1 200 000,00 zł. Wójt Andrzej Stanek skutecznie pozyskał środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które stanowią aż 70% całkowitych kosztów projektów.

Gospodarz gminy nie kryje radości z realizowanych w rekordowym tempie inwestycji. Obok remontu “Syjutówki” i “Trojanówki”, na terenie gminy prowadzone są również remonty innych dróg w siedmiu różnych miejscowościach. Efekty prac dotyczących przebudowy drogi “Syjutówka” nie tylko cieszą, ale stanowią również źródło motywacji do podejmowania dalszych wysiłków. Warto podkreślić, że jest to dopiero początek zaplanowanych na obecny rok inwestycji drogowych, które obejmują nie tylko remonty dróg, ale także budowę chodników i instalację oświetlenia.

Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować