Przedstawiciele słowackiej Policji w wizytą na Sądecczyźnie

11 kwietnia br. do Nowego Sącza przybyli przedstawiciele słowackiej Policji. Wizyta naszych południowych sąsiadów była okazją do wymiany doświadczeń związanych z policyjną służbą w Polsce i na Słowacji oraz zacieśnienia wzajemnej współpracy, zwłaszcza w obszarze przygranicznym.

Przedstawiciele słowackiej Policji w wizytą na Sądecczyźnie

W spotkaniu zorganizowanym w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu stronę słowacką reprezentowali:

  • płk Dušan Sabol – Komendant Wojewódzki Policji w Preszowie,
  • płk Ján Ivanecký – dowódca Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Preszowie,
  • mjr Dušan Il’kovic – Komendant Powiatowy Policji w Starej Lubowni,
  • ppłk L’ubomir Chovanec – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starej Lubowni.

Podczas wizyty słowaccy policjanci spotkali się z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Rafałem Leśniakiem, oraz z kierownictwem sądeckiej jednostki – mł. insp. Adamem Bukańskiem, pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a także z jego zastępcami – nadkom. Zbigniewem Zacherem i podinsp. Waldemarem Górowskim.

Delegaci mieli okazję zapoznać się m.in. z obszarem działania, jego specyfiką oraz strukturą organizacyjną, zarówno Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jak i Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W trakcie wizyty goście ze Słowacji odwiedzili komisariat w Starym Sączu oraz zwiedzili siedzibę sądeckiej komendy przy ulicy Artura Grottgera.

Tam zapoznali się z warunkami służby i wyposażeniem, m.in. stanowiska kierowania, strzelnicy, Referatu Techniki Kryminalistycznej, pomieszczeń służbowych Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Ruchu Drogowego, a także siłowni.

Źródło: Policja Małopolska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować