Przy Cmentarzu Komunalnym w Podegrodziu jest nowy parking

Tuż przed świętami Wszystkich Świętych zostaje oddany do użytku nowy parking przy Cmentarzu Komunalnym w Podegrodziu.

Przy Cmentarzu Komunalnym w Podegrodziu jest nowy parking

Wójt Gminy Podegrodzie wychodząc naprzeciw mieszkańcom zrealizował zadanie pn.: „Cmentarz Podegrodzie - infrastruktura, utwardzenie terenu pod plac i drogę”. Zadanie w całości zrealizowano ze środków budżetu gminy, a jego wartość wyniosła 100 000,00 zł brutto. W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza oraz części parkingowej o łącznej powierzchni 1.400 m2.


Dzięki tej inwestycji została poprawiona dostępność do Cmentarza Komunalnego w Podegrodziu oraz utworzono nowe miejsca parkingowe w rejonie cmentarza.


1 listopada 2021 r., w związku z przypadającą tego dnia Uroczystością Wszystkich Świętych, w obrębie gminnych cmentarzy wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego.


Należy zachować rozwagę i stosować się do obowiązujących znaków drogowych i wskazówek dyżurujących w tym dniu strażaków.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować