PWSZ i MKS Sandecja będą wspólnie realizować projekt naukowo-badawczy pn. „Sandecja 2021”

Trwająca od lat współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z Miejskim Klubem Sportowym Sandecja nabiera tempa i rozszerza się w obszarze prowadzenia badań naukowych.

PWSZ i MKS Sandecja będą wspólnie realizować projekt naukowo-badawczy pn. „Sandecja 2021”

29 czerwca 2021 roku, rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar podpisał kolejne porozumienie, tym razem z prezesem MKS Sandecja Arkadiuszem Aleksandrem o wspólnej realizacji projektu naukowo-badawczego pn. „Sandecja 2021”.


Zakres prac badawczych będzie obejmował ocenę i monitorowanie dyspozycji zawodników Klubu w różnych okresach makrocyklu treningowego oraz opracowanie skutecznych rozwiązań treningowych i pozatreningowych (np. odnowa biologiczna, dieta itp.) w oparciu o uzyskane wyniki badań. Kolejnym wymiernym aspektem wspólnych działań będą publikacje naukowe opracowane przez zespół pracowników Uczelni.


Kierownikiem projektu ze strony PWSZ jest dr Piotr Czech, a nad prawidłową, bieżącą realizacją porozumienia czuwać będą: dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ, dr inż. Witold Bodziony i prezes MKS Sandecja Arkadiusz Aleksander.


Projekt ma się zakończyć w czerwcu 2022 roku, niemniej strony przewidują szereg innych ciekawych inicjatyw umożliwiających wykorzystanie potencjału Uczelni i Klubu.


Arkadiusz Aleksander podkreślił, że współpraca z sądecką Uczelnią to nie tylko promocja dla obu stron, ale też wymierne korzyści dla drużyny i jej zawodników, co w efekcie przełoży się na ich wyniki sportowe na boisku.


Warto podkreślić, że Trener drużyny Sandecji Dariusz Dudek jest gorącym zwolennikiem łączenia sportu, doświadczenia zawodników i trenerów z nauką, bo ta może być niezwykle pomocna w osiąganiu coraz lepszych wyników i poprawy sprawności fizycznej.


Dr Piotr Czech poinformował, iż w zespole naukowo-badawczym Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ będzie 11 osób, w tym lekarz, a nadto studenci, m.in. z instytutowego koła naukowego. Podkreślił również znaczenie projektu dla rozwoju naukowego studentów.


Rektor Mariusz Cygnar zadeklarował, iż w ramach tego działania do dyspozycji zawodników Sandecji jest cały kampus Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Zdrowia, który pod względem wyposażenia jest jednym z lepszych ośrodków tego typu w kraju. Do dyspozycji zespołu projektowego będzie również Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Poinformował także, iż PWSZ zabiega o doposażenie campusu sportowo - dydaktycznego w komorę hiperbaryczną, która będzie znakomitym uzupełnieniem obecnego wyposażenia i użyteczna nie tylko dla sportowców.


W podpisaniu porozumienia uczestniczył również Miłosz Jańczyk – prokurent Zarządu MKS Sandecja oraz prezes uczelnianego AZS Zbigniew Małek.


Źródło: Materiały nadesłane do redakcji


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować