Radni powiatowi wizytowali zabytkowe kościoły Powiatu Limanowskiego

Radni powiatowi wizytowali zabytkowe kościoły Powiatu Limanowskiego

25 września br. odbyła się wyjazdowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Limanowskiego. Radni powiatowi wizytowali 7 parafii, którym Powiat Limanowski udzielił dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane. Łączna kwota dotacji w bieżącym roku to 210 tyś. zł.

 

Wizytowane obiekty sakralne:

  • Kościół Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy. Wysokość dotacji 40 000 zł, na pełną konserwację organów (prospektu organowego i instrumentu).

  • Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Wysokość dotacji 25 000 zł, na prace konserwatorskie 4 figur Apostołów; Św. Jakuba, Św. Andrzeja, Św. Jana i Św. Tadeusza w nawie bocznej lewej.

  • Kościół pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów w Dobrej. Wysokość dotacji 20 000 zł, na remont kamiennej posadzki – I etap.

  • Kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej. Wysokość dotacji 30 000 zł, na konserwację barokowych ołtarzy: głównego i bocznego.

  • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Wysokość dotacji 25 000 zł, na konserwację nawarstwień malarskich ścian nawy i chóru – II etap.

  • Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach. Wysokość dotacji 35 000 zł, na odsłonięcie i pełną konserwację fragmentu polichromii wnętrza kaplicy północnej – IV etap.

  • Kościół pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie. Wysokość dotacji 35 000 zł, na pełna konserwację nawarstwień malarskich na ścianach i stropie zakrystii i przedsionka.

W wyjazdowym spotkaniu udział wzięli: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Komisji Kultury, Spotu i Turystyki Agnieszka Orzeł oraz członkowie komisji Marian Wójtowicz, Wojciech Włodarczyk oraz Artur Żaba. Wizytacja była okazją do zwiedzenia zabytkowych kościołów powiatu limanowskiego oraz dokonania oceny postępu prac renowacyjnych.

 

Przypomnijmy: Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego określa Uchwała Nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warto wspomnieć, że w ciągu 7 lat z wsparcia finansowego Powiatu Limanowskiego skorzystało 9 parafii, a łączna kwota dotacji to 936 tyś. zł.

 

Źródło i fot.: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować