Rekordowe wsparcie dla Gminy Limanowa w ramach 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Rekordowe wsparcie w łącznej wysokości 25,5 mln złotych otrzymała Gmina Limanowa w ramach 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.

Rekordowe wsparcie dla Gminy Limanowa w ramach 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków - w Mordarce i Męcinie (łącznie 20 mln zł), a także przedszkole i żłobek oraz zaplecze sportowe w Starej Wsi I (na ten cel ma zostać przeznaczone 5,5 mln zł).


Informacja o wynikach naboru została przekazana samorządowców na Rynku w Nowym Sączu podczas konferencji prasowej. Wydarzenie zorganizował lider listy PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych w okręgu nr 14, obejmującym Sądecczyznę i Podhale - Ryszard Terlecki. Wśród zaproszonych osób znalazł się Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa. 


To radosny dzień dla gminy Limanowa. Wspomniane oczyszczalnie ścieków są już stare i nie dają możliwości przyłączenia kolejnych gospodarstw, tymczasem wykonaliśmy łącznie około 33 km sieci kanalizacyjnej na terenie Pisarzowej i Męcinie. Także w Mordarce nie mamy już możliwości przyłączenia kolejnych domów. Można więc powiedzieć, że te prace to konieczność  – podsumowuje wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut. 


Dzięki otrzymanym środkom Gmina Limanowa zrealizuje dwa zadania:

1. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Limanowa

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało głównie na kompleksowej modernizacji, doposażeniu i rozbudowie oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniu terenu wokół nich. W ramach zadania przewidziano również zastosowanie paneli fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródło energii słonecznej do produkcji prądu, co pozwoli wygenerować coroczne oszczędności funkcjonującego w gminie systemu wodno-kanalizacyjnego oraz systemu gospodarki odpadami. Zadanie to stanowi kontynuację procesu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Limanowa, co było możliwe w tak dużym zakresie jedynie dzięki pozyskaniu środków finansowych z pierwszego naboru w programie Polski Ład. Wykonanie powyższych robót jest niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.

Szacowana wartość inwestycji to 21.055.000,00 z czego aż 20.000.000,00 to wartość otrzymanej promesy wstępnej = maksymalna wysokość dofinansowania.

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Limanowa

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało głównie na budowie budynku w którym utworzone zostanie przedszkole oraz lokal żłobka. W ramach zadania przewidziano również zastosowanie paneli fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródło energii słonecznej do produkcji prądu na potrzeby funkcjonowania obiektu. Zadanie to stanowi kontynuację procesu rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa, co było możliwe w tak dużym zakresie jedynie dzięki pozyskaniu środków finansowych z drugiego naboru w programie Polski Ład.

Przewidywana wartość inwestycji to 6.470.500,00 z czego aż 5.500.000,00 to wartość otrzymanej promesy wstępnej = maksymalna wysokość dofinansowania.


Ósmy nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trwał od 20.07.2023 r. do 16.08.2023 r. Wziąć w nim udział mogły województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.


Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Limanowa trafiło już 58 760 753,87 zł z przeznaczeniem na inwestycje oraz 1 470 000,00 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dwie edycje) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizację prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Z niecierpliwością czekamy również na rozstrzygnięcie naboru w ramach 9 edycji programu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę” na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej w którym to gmina Limanowa złożyła wniosek na kwotę 1 223 600,00 (978.880,00 dofinasowania).


Źródło: Gm. Limanowa, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować