Rozstrzygnięto „Nowosądecki Konkurs Języka Włoskiego”

Jury „Nowosądeckiego Konkursu Języka Włoskiego” ogłosiło wyniki rywalizacji uczniów nowosądeckich szkół ponadpodstawowych.

Rozstrzygnięto „Nowosądecki Konkurs Języka Włoskiego”

W konkursie propagującym język włoski i kulturę Włoch wzięło udział 19 uczestników.

- Pragnę serdecznie podziękować zarówno uczniom, jak i nauczycielom za zainteresowanie konkursem. To ważne w kontekście promocji międzynarodowej współpracy miast partnerskich Nowego Sącz i Tropei. Ponadto wrażliwość na dziedzictwo kulturowe w skali najbliższego otoczenia, regionu, Polski oraz świata jest bardzo ważnym aspektem wykształcenia, rozwoju poczucia estetyki oraz poznawania różnorodności kulturowej i emocjonalnej - podkreśla prezydent Ludomir Handzel

Jury konkursu w składzie:

  • przewodnicząca Joanna Wojciechowska, tłumacz przysięgły języka włoskiego, właściciel LINGUA ITALIANA Laboratorium języka włoskiego w Gorlicach
  • dr Luca Palmarini – adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej, Zakładu Filologii Włoskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Beata Klimek-Susuł - przedstawiciel Prezydenta Miasta Nowego Sącza, stanowisko ds. współpracy zagranicznej, Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury, Urząd Miasta Nowego Sącza

rozstrzygnęło konkurs zgodnie z Regulaminem konkursu i ZARZĄDZENIEM NR 81/2024 PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. "Nowosądecki Konkurs Języka Włoskiego” dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Nowego Sącza w roku szkolnym 2023/2024 i mieszkańców Nowego Sącza w wieku 15-24 lat, wprowadzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej.

Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza przyznała trzy równorzędne nagrody za zajecie I miejsca, II miejsca, III miejsca oraz 1 wyróżnienie.

Zwycięzcy konkursu:

  • I miejsce - Magdalena Studzińska
  • II miejsce -Weronika Pawlik
  • III miejsce pani - Aleksandra Zujew
  • Wyróżnienie - Emmy Garuti

Punktacja:

  • ogólna liczba punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika konkursu – 40 pkt.
  • minimalna liczba punktów, która umożliwia uczestnikowi uzyskanie tytułu laureata w/w konkursu tj. co najmniej 80 procent punktów możliwych do zdobycia – 32 pkt.
  • minimalna liczba punktów, która umożliwia uczestnikowi uzyskanie tytułu finalisty w/w konkursutj. co najmniej 60 procent punktów możliwych do zdobycia – 24 pkt.

W najbliższym czasie wszyscy uczestnicy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu, a laureaci i finaliści konkursu zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i zaświadczeń.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować