Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Zarząd Województwa Małopolskiego wyłonił 17 podmiotów, których oferty otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert pn. ”Małopolska- tu technologia staje się biznesem”. Na ich realizację przeznaczono środki w wysokości 1 mln zł.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

To już 12. edycja konkursu, w którym Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie dla organizacji działających na rzecz przedsiębiorczości i rozwoju branży kreatywnej. Dzięki wsparciu ze środków Budżetu Województwa Małopolskiego realizowanych będzie aż 17 wartościowych projektów, z których skorzystają mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy oraz osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie. W ramach tych przedsięwzięć w całym 2024 r. zostanie zorganizowanych kilkadziesiąt wydarzeń, w tym m.in. konferencje, seminaria, warsztaty czy spotkania networkingowe. Są wśród nich inicjatywy obecne w regionie już od lat, ale też nowe projekty, które mają szansę zagościć na stałe w kalendarzu wydarzeń dla małopolskiej społeczności startupowej.

Województwo Małopolskie od lat angażuje się w rozwój ekosystemu przedsiębiorczości, tworząc jak najlepsze warunki dla aktywności biznesowej. Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” to jeden z instrumentów, który wdrażamy w tym celu w ścisłym partnerstwie z najaktywniejszymi organizacjami pozarządowymi. Poprzez dofinansowanie wartościowych wydarzeń dbamy o rozwój środowisk startupowych i kreatywnych w naszym województwie. Bardzo cieszy fakt, że coraz więcej cennych inicjatyw odbywa się poza Krakowem, w różnych subregionach, abyśmy aktywizowali całą Małopolskę i wszystkich mieszkańców – podkreśla wicemarszałek Józef Gawron.

Wydarzenia z historią

Spośród 17 dofinansowanych przedsięwzięć aż 14 będzie organizowanych już po raz kolejny. Są to wydarzenia znane w środowisku już od kilku lat i cieszące się z roku na rok coraz większą popularnością. Mowa tutaj m.in. o:

  • TEDxKazimierz – konferencji organizowanej na licencji TED, której główną ideą jest szerzenie wartościowych idei, w tym osób stojących za wspaniałymi pomysłami i technologiami,
  • InnoMaker – cyklu wydarzeń organizowanych w kreatywnej przestrzeni FabLab Małopolska, w tym warsztatów, prototypowania – w tym roku pod hasłem LIFE,
  • RoboChallenge – konferencji technologicznej w Nowym Sączu połączonej z warsztatami i wizytami studyjnymi dla młodych osób, mającej na celu popularyzację nowoczesnych rozwiązań w biznesie,
  • Summer Jam OMGKRK – największym startupowym wydarzeniu w regionie, organizowanym już od lat, a także comiesięcznych spotkań Hangout, podczas których małopolscy przedsiębiorcy, którzy osiągnęli duże sukcesy, dzielą się swoimi doświadczeniami,
  • edu4FUTURE: transition2AI – projekcie aktywizującym tarnowską społeczność kreatywną i biznesową, m.in. przy wykorzystaniu potencjału przestrzeni kreatywnej typu fablab w Tarnowie,
  • European Rover Challenge – międzynarodowym wydarzeniu poświęconym rozwojowi technologii kosmicznych, organizowanym już od lat, a w 2024 r. po raz pierwszy w Małopolsce,
  • Startup Shaker – serii warsztatów inspiracyjnych i biznesowych dla uczniów, których celem jest pobudzenie przedsiębiorczości u młodzieży oraz zachęcenie jej do kreatywności, a w przyszłości do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Nowości

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się 3 inicjatywy organizowane po raz pierwszy, ale posiadające ogromny potencjał. Są to:

  • Warsztaty dla branży kreatywnej „Klientocentryczny design” poświęcone tematyce projektowania produktów i usług zorientowanego na potrzeby klienta, tak ważnego w biznesie,
  • RoboTech – festiwal promujące nowoczesne technologie z obszaru robotyki oraz druku 3D,
  • Debata innowatorów z Małopolski – wydarzenie w formule debaty oksfordzkiej, poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego i innowacji.

Pełna lista dofinansowanych projektów, organizujących je podmiotów oraz wysokość wsparcia, jakie otrzymają z budżetu Województwa Małopolskiego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

O programie

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany przez Województwo Małopolskie od 2013 roku. Powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności start-upowej, organizującej oddolnie szereg inspirujących wydarzeń technologicznych i networkingowych, w których uczestniczą rocznie tysiące osób. Już od pierwszej edycji Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W latach 2013-2023 Województwo wsparło łącznie ok. 190 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ok. 110 tys. osób.

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować