Rozwój turystyki i ochrona przyrody tematami konferencji w Przysietnicy

Rozwój turystyki i ochrona przyrody – jak to pogodzić? Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy warsztatów branżowych zorganizowanych w bibliotece w Przysietnicy w ramach polsko-słowackiego projektu „Skarby Przyrody Pogranicza” – samorządowcy, przyrodnicy i przedstawiciele branży turystycznej.

Rozwój turystyki i ochrona przyrody tematami konferencji w Przysietnicy

Punktem wyjścia do dyskusji był międzynarodowy projekt, który Gmina Stary Sącz realizuje wraz ze słowackim partnerem Miastem Lewocza pn. SKARBY PRZYRODY POGRANICZA – Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy – innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie. W ramach tego projektu gmina Stary Sącz buduje „leśne molo” i innowacyjną ścieżkę przyrodniczą na Miejskiej Górze, a Lewocza inwestuje w atrakcje turystyczne jednocześnie chroniąc przyrodę w Lewoczańskiej Dolinie.


Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza przedstawił starosądecki projekt, który jest już na ukończeniu. Z kolei primator Lewoczy Mirosław Wilkowski, stojący na czele licznej delegacji z Lewoczy, opowiedział o postępie prac w Lewockiej Dolinie przy projekcie nazwanym „Żabią ścieżką”.


Przysietnica gościła wczoraj wielu samorządowców. W warsztatach wzięli udział zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, wójt Rytra Jan Kotarba, wójt Łącka Jan Dziedzina, zastępca wójta Łącka Paweł Dybiec, Dariusz Chorużyk burmistrz Piwnicznej- Zdroju, Marek Karaś Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, zastępca wójta Łabowej Sławomir Rybarski, radny Rady Miejskiej w Starym Sączu i leśnik Grzegorz Skalski.


Przyrodników reprezentował m.in. Marek Kroczek z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Marek Kroczek wystąpił z prezentacją pt. Jak chronić – jak udostępniać – geneza projektu Bobrowiska w Starym Sączu. Z kolei Włodzimierz Tokarczyk z-ca burmistrza Muszyny podzielił się doświadczeniami Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z realizacji projektu „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacją ekologiczną. Ciekawy wykład dał Wojciech Sanek, były dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, obecnie pracownik Zespołu Parków krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Podpowiadał jak chronić walory przyrodniczo-krajobrazowe w warunkach rosnącej presji ruchu turystycznego naa przykładzie rezerwatu Skamieniałe Miasto.


Dalsza część spotkania to była już praca warsztatowa skupiona głównie na dwóch zagadnieniach: innowacyjnych sposobach udostępniania cennego dziedzictwa przyrodniczego i usprawnienia komunikacji na linii przyrodnicy – samorząd. Uczestnicy tej mini konferencji mieli też okazję zobaczyć „leśne molo” na Miejskiej Górze w Starym Sączu.


Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować