Rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny

Rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny

Ruszyła kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny, która potrwa do 29 kwietnia.

 

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego pracuje w budynku Spółdzielni Ogrodniczej "Ziemi Sądeckiej" w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 18 – wejście od bramy wjazdowej przy ul. Kościuszki).

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport), posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji, a także aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B),
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończyły naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach (m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo),
  • osoby, które ukończyły 18 lat i nie skończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować