Ruszyła rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

Rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Inwestycja warta 20,5 mln zł jest konieczna, gdyż obecna oczyszczalnia wkrótce nie byłaby w stanie przerabiać zwiększającej się ilości ścieków.

Ruszyła rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

W piątek 1 września w Kamienicy odbyło się symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod realizację projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. W akcie tym wzięli udział poseł Anna Paluch, wójt gminy Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy Hilary Majewski, kierownik ZGK Justyna Palkij, inspektor UG Łucja Jawor oraz Krzysztof Jagieła, właściciel firmy F.B. „MORCIN” z Ochotnicy Dolnej, która zrealizuje inwestycję.Prace obejmą rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, elektrycznych i zagospodarowania terenu. Koszt budowy oczyszczalni o przepustowości 1400 m3 na dobę wyniesie 20 573 700 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


Źródło oraz fot: Gm. Kamienica Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować