Sądeccy policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach pod kryptonimem „Jesień 2022”

Doskonalenie umiejętności organizacji działań w sytuacjach kryzysowych, w tym właściwego prognozowania, efektywnego współdziałania, podejmowania trafnych decyzji i elastycznego dowodzenia podległymi siłami w warunkach gotowości obronnej państwa czasu wojny – to główne cele ćwiczeń pod kryptonimem „Jesień 2022”, w których wzięli udział sądeccy policjanci.

Sądeccy policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach pod kryptonimem „Jesień 2022”

W dniach 6-7 października br. na terenie Nowego Sącza przeprowadzono ćwiczenia o zasięgu wojewódzkim, by w praktyce zweryfikować rozwiązania w zakresie przygotowań obronnych oraz doskonalić system realizacji zadań obronnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.


Pierwszego dnia ćwiczeń scenariusz zakładał, że w związku atakami terrorystycznymi, cybernetycznymi oraz akcjami o charakterze sabotażowo-dywersyjnym wynikającym z napiętej sytuacji w Europie, na terenie kraju został wprowadzony stan wojenny i zarządzono powszechną mobilizację. Wdrażane są przyjęte wcześniej procedury, policjanci wzmacniają służbę dodatkowymi funkcjonariuszami, zapewniają stałą przejezdność tras i intensyfikują działania ochronne obiektów użyteczności publicznej. W związku z przemieszczeniem się przez teren województwa sił sojuszniczych, władze Nowego Sącza organizują na terenie miasta dogodny obszar na potrzeby wojska.


Następnego dnia, scenariusz zakładał, że w powiecie proszowickim dochodzi do wypadku komunikacyjnego, w którym poszkodowanych zostaje 100 żołnierzy, którzy mają zostać przetransportowani do Nowego Sącza. Dodatkowo 20 z nich, ze zdiagnozowanym stresem pourazowym, musi trafić na oddział psychiatryczny. Z polecenia wojewody prezydent Nowego Sącza w jednej ze szkół organizuje zastępcze miejsce szpitalne, gdzie zostaje przetransportowana część pacjentów z oddziału psychiatrycznego. Policjanci prewencji i ruchu drogowego przy wsparciu strażników miejskich zapewniają bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie realizowanych działań. Po dotarciu rannych żołnierzy do Nowego Sącza wszyscy trafiają do szpitala.


W ramach ćwiczeń „Jesień 2022” sądeccy policjanci współdziałali m.in. z urzędnikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza, funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu i ratownikami medycznymi.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować